Rapport VN: Wereld haalt geen enkele doelstelling om verwoesting natuur te stoppen

Rapport VN: Wereld haalt geen enkele doelstelling om verwoesting natuur te stoppen

De 20 doelstellingen werden in 2010 opgesteld in - en vernoemd naar - het Japanse Aichi en hadden als algemeen doel om het verlies van natuur op de aardbol te vertragen. Elke doelstelling ging specifieker in op het behoud van biodiversiteit in een bepaald gebied of een bepaalde manier, zoals de vermindering van vervuiling of de bescherming van koraalriffen. Tien jaar later blijkt dat geen enkele doelstelling volledig werd gehaald.

Deels gehaald

Een hoofddoelstelling om het verlies van natuurlijke habitats, waaronder wouden, te halveren, werd niet gehaald. Al zijn globale ontbossingspercentages met een derde gedaald in de afgelopen vijf jaar, de achteruitgang en fragmentatie van ecosystemen in de tropen - rijk aan biodiversiteit - blijft schrijnend hoog. Ook zoetwaterecosystemen blijven ernstig bedreigd. Overbevissing is met een derde gestegen in het afgelopen decennium, plastic afval drijft rond in en op de oceanen en 60% van de koraalriffen dreigt binnenkort levenloos te worden.

AFP PHOTO / ENVIRONMENT MINISTRY. Dode koraalriffen in Japan.

Zes doelstellingen werden deels gehaald, waaronder die over beschermde gebieden en invasieve soorten (die inheemse soorten wegconcurreren en zo de biodiversiteit beknotten). Overheden lieten 17% van de land- en binnenwateren en 10 % van de zeegebieden onbeschermd. Daartegenover staat dat 44% van de levensbelangrijke biodiverse gebieden nu beschermd is, een stijging van 29% tegenover het jaar 2000. Ongeveer 200 invasieve soorten op eilanden werden succesvol verwijderd.

Schadelijke overheidssubsidies

Het rapport van de Verenigde Naties, Global Biodiversity Outlook 5, werd gepubliceerd voor de top over het onderwerp die later deze maand plaatsvindt. Het stelt dat hoewel er op sommige vlakken wel degelijk vooruitgang is geboekt, natuurlijke habitats nog steeds verdwijnen en een groot aantal diersoorten nog steeds met uitsterven bedreigd is als gevolg van menselijke activiteiten. Bovendien gaat globaal zo'n 422 miljard euro van overheidssubsidies nog steeds naar projecten die schadelijk zijn voor het milieu, zoals landbouw en fossiele brandstoffen.

Kruispunt 

Volgens Elizabeth Maruma Mrema, hoofd van de VN op het gebied van biodiversiteit, bevindt de mensheid zich op een kruispunt bevond dat beslissen hoe toekomstige generaties de natuurlijke wereld ervaren.

Toch is er ook een hoopvolle noot. De auteurs van het rapport wijzen op de conservatie-inspanningen die ertoe hebben geleid dat in de afgelopen decennia maar liefst 48 soorten voor uitsterven zijn behoed. Dat is volgens hen een teken van hoop. "Verborgen achter die wereldwijde aggregaten is er belangrijke vooruitgang. Dat geeft ons tekenen dat als je beleidsmaatregelen neemt, ze ook werken", zegt hoofdauteur David Cooper.

AFP / R. Arboleda. Ontbossing in Colombia.