Race Witte Huis - Stijlverschil tussen Clinton en Trump meteen duidelijk

Race Witte Huis - Stijlverschil tussen Clinton en Trump meteen duidelijk

Het presidentieel debat in het Amerikaanse Hempstead toonde van bij de start een duidelijk verschil in toon tussen Hillary Clinton en Donald Trump. Clinton stak van wal met een hele reeks voorstellen voor gezinnen en werknemers, terwijl Trump focuste op jobs die naar het buitenland verdwijnen. Het was Clinton die als eerste mocht antwoorden op de vraag hoe de Amerikanen beter zouden worden van haar beleid. De ex-minister kwam met een resem positieve voorstellen als hogere minimumlonen, gelijke lonen voor vrouwen, betaald ouderschapsverlof en betaalbare gezondheidszorg. Ze wil ook dat werknemers kunnen delen in winsten van goed draaiende bedrijven. Allemaal zaken die ze wil betalen door de rijksten meer te belasten en "hun eerlijke deel te laten betalen".

Het contrast met Trump was meteen duidelijk. Hij wil de belastingen voor bedrijven fors verlagen om jobs opnieuw in de VS te houden. "Onze jobs verdwijnen naar Mexico en andere landen. Kijk ook wat China doet, dat devalueert zijn munt en niemand in onze regering gaat daar tegenin. Zij en vele anderen gebruiken ons land als spaarvarken, we verliezen onze goede jobs", zo stak Trump somber van wal.

Opvallend: Trump probeerde Clintons positieve voorstellen meteen ook te recupereren. "Hillary en ik zijn het daarover eens, we verschillen misschien wat op vlak van de cijfers", zo ging hij slechts heel kort in op haar eerste voorstellen. "Maar we moeten stoppen onze jobs te laten stelen. Honderden en honderden jobs verdwijnen", zo schakelde hij meteen terug naar zijn eigen boodschap. Daarbij hoort ook handelsovereenkomsten heronderhandelen met de partnerlanden van de VS.

Clinton toonde zich alvast niet onder de indruk van Trumps voorstellen. "Dit is opnieuw 'trickle down economics'", counterde ze, verwijzend naar het recept van onder meer George W. Bush waarbij belastingvoordelen voor de allerrijksten op termijn iedereen ten goede zouden komen. "Donald begon zijn bedrijf met 14 miljoen van zijn vader en hij gelooft echt dat rijke mensen helpen voor iedereen ten goede komt", sneerde ze. Trump noemde het "een kleine lening" waarmee hij een bedrijf bouwde dat "miljoenen en miljoenen dollars waard is".

Clinton wierp de kiezers tot slot van bij de start de cruciale vraag voor de voeten: "jullie moeten beoordelen wie in staat is om de immense verantwoordelijkheden van het presidentschap te torsen". "Wie kan beleid uitvoeren dat jullie levens beter zal maken?"

bron: Belga