Raadkamer vindt beroep Servisch gezin tegen opsluiting ongegrond

Raadkamer vindt beroep Servisch gezin tegen opsluiting ongegrond

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken reageert vandaag opgetogen over de beslissing van de Raadkamer over de opsluiting van gezinnen met kinderen. Het beroep van het Servische gezin is volgens de Raadkamer ongegrond, stelt Francken op Twitter. De staatssecretaris voegt er nog aan toe dat de Raadkamer zich principieel uitspreekt over de opsluiting van kinderen en dat ze de aangehaalde schendigen van artikels 3, 5 en 8 van het Europees Verdrag voor Rechten van de Mens (EVRM) weerlegt.

Sinds midden augustus verblijft er een Servisch gezin in de nieuwe woonunits van het gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel. Dat zorgde voor heel wat protest. Vorige week trokken nog 15 middenveldorganisaties naar de Raad van State om de schorsing en opheffing te vragen van het koninklijk besluit dat de modaliteiten van opsluiting van deze gezinnen regelt.

Maar volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie geeft de Raadkamer hem nu over "de volledige lijn" gelijk. "De weg ligt juridisch open. We werken verder", geeft Franken nog op Twitter aan.

bron: Belga