Raad van State vraagt meer middelen

Raad van State vraagt meer middelen

De Raad van State, het hoogste administratieve rechtscollege van het land, eist meer middelen om zijn voornaamste opdrachten te kunnen vervullen. Dat schrijft de Raad van State in een memorandum aan de "huidige en toekomstige beleidsvoerders van het land". De Raad van State heeft twee afdelingen. De afdeling Wetgeving die instaat voor de juridische advisering over de ontwerpen van regelgeving van de federale overheden, de gemeenschappen en de gewesten. Daarnaast is er de afdeling Bestuursrechtspraak die bestuursgeschillen beslecht.

"De afdeling wetgeving kampt reeds geruime tijd met een tekort aan middelen ten gevolge van de exponentiële toename van de instroom van adviesaanvragen, terwijl het aantal magistraten, griffiers en administratieve medewerkers niet of nauwelijks is toegenomen", zo staat te lezen in het memorandum.

Volgens de Raad moet die afdeling daarom "dringend substantieel worden versterkt". "Dit moet voornamelijk gebeuren via de oprichting van een derde kamer Wetgeving (N + F), en een corresponderende uitbreiding van het auditoraat en het aantal griffiers, en het voorzien van de nodige budgetten hiertoe", luidt het.

Wat de afdeling Bestuursrechtspraak betreft, wil de Raad vooral werk maken van een verkorting van de doorlooptijden van dossiers. Die doorlooptijd wordt doorgaans als "te lang ervaren", erkent het rechtscollege. "Het streefdoel is de termijn voor het behandelen van een gewoon annulatieberoep zonder procedurele verwikkelingen in principe tot vijftien maanden terug te brengen."

Maar om dat doel te bereiken, zijn er dus ook extra middelen nodig. De korpschefs van de Raad van State spreken in het memorandum van "een beperkte kaderuitbreiding van het auditoraat en een versterking van het apparaat van attaché-juristen ter beschikking van de zetel en het auditoraat".

bron: Belga