Raad van State vernietigt GRUP Limburgse Noord-Zuid

De Raad van State heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding vernietigd. Daarmee volgt het administratieve rechtscollege het negatieve advies dat de auditeur eind vorig jaar formuleerde. De Raad van State oordeelt onder meer dat de plannen indruisen tegen Europese richtlijnen rond natuurbescherming. Het dossier van de Limburgse Noord-Zuidverbinding sleept al decennia aan. In 2008 besliste de toenmalige Vlaamse regering om de belangrijke verbindingsas tussen Eindhoven en Hasselt aan te pakken met een omleidingsweg die de dorpskernen van Houthalen-Helchteren ontzag. Maar die plannen werden in 2013 al eens vernietigd door de Raad van State. Eind 2016 leverde de auditeur van de Raad van State ook een negatief advies af over de aangepaste plannen.

Dat negatieve advies wordt nu ook gevolgd. In zijn arrest vernietigt de Raad van State de herwerkte ruimtelijke plannen van de Vlaamse regering. Die ruimtelijke plannen druisen namelijk in tegen Europese richtlijnen rond natuurbescherming. Ze zorgen volgens de Raad van State ook voor een verlies van leefgebied voor beschermde vogelsoorten in het Europese vogelrichtlijngebied "militair domein en de vallei van de Zwarte Beek".

Verder is de Raad van State van oordeel dat de publieke raadpleging (die tussen 7 januari 2008 en 5 februari 2008 werd gevoerd met betrekking tot het plan-MER) "achterhaald" is. "Ook heeft het plan-MER onvoldoende rekening gehouden met het Vlaams Ecologisch Netwerk", luidt het.

Het is voorlopig afwachten hoe de Vlaamse regering zal reageren op de nieuwe tegenslag in het dossier van de Limburgse Noord-Zuidverbinding.

bron: Belga