Raad van Europa wijst op gebrek aan vooruitgang in België

Raad van Europa wijst op gebrek aan vooruitgang in België

Sinds 2016 heeft ons land geen vooruitgang geboekt in de omzetting van de vijftien aanbevelingen van de Greco, de anticorruptiewerkgroep van de Raad van Europa, voor meer transparantie in de financiering van politieke partijen. Dat staat in een publicatie die de Greco vandaag de wereld instuurde. Het addendum evalueert de bijkomende maatregelen die België heeft genomen sinds het conformiteitsrapport in maart 2016 werd gepubliceerd. Toen stelde de werkgroep vast dat amper zes van de vijftien aanbevelingen uit een eerder rapport werden omgezet of een bevredigend vervolg kregen. Acht andere werden deels omgezet en een aanbeveling bleef dode letter.

Bijna drie jaar later stelt de Greco geen enkele vooruitgang vast. De aanbeveling die niet werd omgezet, nodigt de Belgische autoriteiten uit de plichten en verantwoordelijkheden van politieke partijen en hun componenten beter te preciseren in de federale regelgeving, door ervoor te zorgen dat de geldstromen zoveel mogelijk lopen via de vereniging die instaat voor de partijfinanciering.

bron: Belga