Psychiatrisch expert geeft toe dat hij inspiratie zocht in pers

Psychiatrisch expert geeft toe dat hij inspiratie zocht in pers

Het rapport van Hans Hellebuyck, de psychiatrisch expert die werd aangesteld op 5 november 2013, heeft de verdediging van Bernard Wesphael hevig doen tekeergaan. "Je moet naar de rest luisteren, ik denk dat sommigen gaan begrijpen welke valstrik voor mij gespannen is", zei Wesphael tijdens een onderbreking van het assisenproces in Bergen.

"U stelt zijn verklaringen volledig in vraag, u schrijft in uw rapport: 'als je aanneemt dat hij schuldig is'. Met welke informatie gaat u op het moment van de reconstructie aan de slag? " vroeg Jean-Philippe Mayence, de advocaat van de beschuldigde.

"Ik spreek mij niet uit over schuld of onschuld. Ik schrijf dit om te vermijden dat het me verweten wordt. De mogelijkheid bestaat inderdaad dat hij onschuldig is", antwoordde de expert. Mayence enerveerde zich vervolgens over elementen in het rapport die Hellebuyck uit de pers had gehaald, onder meer uit Paris Match, maar ook van Facebook. "Het is niet uitgesloten dat ik in mijn eerste rapport elementen uit de pers heb gebruikt. Meneer Wesphael zelf raadde me aan om internet te raadplegen. Maar daarna heb ik het moraliteitsonderzoek gelezen", repliceerde Hellebuyck.

Ook de voorzitter van het assisenhof ondervroeg Hellebuyck hierover. "Inderdaad, ik heb geschreven dat betrokkene alcoholproblemen had 'volgens getuigen en volgens de pers'", besloot de psychiater.

bron: Belga