Provincie West-Vlaanderen loopt 1,1 miljoen euro subsidie mis door onzorgvuldigheid

Provincie West-Vlaanderen loopt 1,1 miljoen euro subsidie mis door onzorgvuldigheid

De provincie West-Vlaanderen heeft 1,1 miljoen euro subsidies misgelopen door onzorgvuldige opvolging van de aanvraag naar die subsidies. Dat blijkt uit onderzoek van de provinciegriffier. De griffier maakte naar aanleiding van de feiten werk van een verbetertraject met maatregelen. In juni merkte het Rekenhof tijdens de controle van de jaarrekening dat de provincie West-Vlaanderen een aantal belangrijke erfgoedsubsidies voor restauratie- en onderhoudswerken aan beschermd patrimonium misgelopen had. Concreet gaat het om subsidies die in de periode 2008-2009 werden aangevraagd voor werken aan het Groot-Seminarie, het Bisschopshuis en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge.

De provincie kreeg de subsidies toegekend, maar de aanvraag om de subsidies te ontvangen is nooit gebeurd. Daardoor werd het saldo van de subsidies niet uitgekeerd.

Dat is volgens het onderzoek te wijten aan interne veranderingen en personeelswissels bij de betrokken diensten. Daardoor zijn volgens de griffie een aantal subsidieaanvragen onopzettelijk onzorgvuldig opgevolgd.

De griffie maakte ook werk van een verbetertraject met maatregelen om dit soort onzorgvuldigheden uit te sluiten in de toekomst. Alle diensthoofden werden tussentijds aangemaand controles uit te voeren op lopende subsidieaanvragen. Zo willen ze situaties als deze in de toekomst vermijden.

bron: Belga