Provincie Limburg schaft subsidie voor toegankelijkheidsbureau Inter af

De Limburgse deputatie heeft beslist om in de toekomst geen jaarlijkse subsidie - ongeveer 100.000 euro per jaar - meer toe te kennen aan de Limburgse antenne van Inter, het Vlaams expertisecentrum toegankelijkheid. "De reden: omdat het zogezegd om een persoonsgebonden bevoegdheid gaat. Maar de andere provincies, op Antwerpen na, blijven wel subsidiëren", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove (sp.a). "We gaan nu over tot een projectmatige samenwerking om bewust en gericht de toegankelijkheid van onze provinciale gebouwen, projecten en initiatieven de nodige aandacht te geven", reageert gedeputeerde Inge Moors (CD&V). Sinds 1996 werkte de provincie Limburg samen met Inter voor de toegankelijkheid van onder meer publieke gebouwen, evenementen of fiets- en voetpaden. Zo investeerde de provincie de afgelopen 23 jaar in totaal 2.400.000 euro in het toegankelijkheidsbureau Inter.

Vanaf 2020 zet de provincie in op een projectmatige samenwerking met Inter, wat betekent dat de diensten van toegankelijkheidsbureaus worden ingeroepen en gehonoreerd per project dat de provincie realiseert of per advies dat wordt gevraagd. Die werkwijze volgt volgens het provinciebestuur uit de veranderde taakstelling van de provincie.

Het provinciebestuur benadrukt dat de bestuurlijke bevoegdheden de afgelopen jaren stevig door elkaar geschud zijn. "Vlaanderen heeft de zogenaamde mensgebonden bevoegdheden overgenomen van de provincie, die zich nu concentreert op grondgebonden materies", klinkt het. "Naast het Vlaamse toegankelijkheidsbureau Inter verschenen intussen een aantal initiatiefnemers op de markt die zelf ook expertise en diensten aanbieden op het vlak van toegankelijkheid."

Sp.a, dat geen deel uitmaakt van de Limburgse deputatie, betreurt de afschaffing van de subsidie. "Toegankelijkheid is net een horizontale bevoegdheid over alle beleidsdomeinen heen. Bovendien geldt dat voor een aantal specifieke plaatsgebonden terreinen waarvoor de provincie Limburg juist wel nog bevoegd is", zegt Vandenhove. "Ik hoop dat de provincie toch nog de nodige aandacht zal blijven besteden aan toegankelijkheid en elke keer een betalend advies aan Inter zal vragen."

bron: Belga