Proces tegen Marc Van Ranst van start gegaan: eiser ziet meteen af van procedure

Proces tegen Marc Van Ranst van start gegaan: eiser ziet meteen af van procedure

Ondernemer Rudi De Kerpel meent dat de bewuste tweet hem als ondernemer schade toebracht en besloot een burgerlijke procedure op te starten tegen de viroloog. Hij eiste 5.000 euro, het dossier zou gepleit worden voor de burgerlijke rechtbank in Mechelen. Maar dinsdagochtend kwam de boodschap dat De Kerpel de procedure wil stopzetten.

"Wij doen afstand van de procedure maar niet van de vordering, die blijft bestaan", licht meester Davina Simons namens De Kerpel toe. Concreet betekent dit dat de procedure als het ware bevroren wordt en later, indien gewenst, weer geopend kan worden.

Van Ranst zelf verzette zich tegen het einde van de procedure. "Als je iets doet, moet je voluit gaan", klonk het bij hem.

Weermananalogie

Meester Anthony Godfroid verdedigde professor Van Ranst. "Men verwijt hem roekeloze uitspraken te hebben gedaan, maar twee dagen later werden door de Antwerpse gouverneur bijkomende maatregelen getroffen", zei hij. "De polemiek die later volgde, heeft mijnheer De Kerpel zelf gezocht door op de voorpagina van een krant uit te halen naar mijn cliënt, nog voor er een dagvaarding was. Wij menen dat deze zaak onontvankelijk is: de eiser heeft geen legitiem belang, hij woont in Deinze en ten gronde kan mijn cliënt niets ten laste gelegd worden. Dit is een showproces, men kan een weerman toch ook niet aanklagen omdat hij slecht weer voorspelt waardoor mensen wegblijven aan de kust?"

Marc Van Rat

Ook Van Ranst zelf sprak de rechter toe. "Deze man heeft slechts één bedoeling, en dat is mij schaden", klonk het. "Hij heeft een andere politieke overtuiging dan ik en noemt me op Twitter systematisch Marc Van Rat, of De Rat. Het is mijn taak als viroloog om mensen te informeren en te wijzen op gevaar, bovendien geldt nog steeds het recht van vrije meningsuiting. Door de acties die later door burgemeester en gouverneur zijn genomen, is de verspreiding van het virus vertraagd. Maatregelen, hoe moeilijk ze ook zijn, zijn de enige manier om onze economie op middellange of lange termijn te vrijwaren. Ik neem geen millimeter van die uitspraak terug, ik heb zelfs recidive gepleegd en hem zondag opnieuw gepost om een punt te maken. Wat De Kerpel hier doet, is misbruik maken van de rechtbank om zelf een punt te maken."

De rechter zal in haar beraad beslissen of ze de afstand van het geding aanvaardt, of oordelen over de ontvankelijkheid en de grond van de zaak. Een vonnis wordt op 1 december verwacht.