"Problemen voor landbouwers niet voorbij, snel maatregelen nodig"

"Problemen voor landbouwers niet voorbij, snel maatregelen nodig"

De extreme hitte van vorige week mag dan achter de rug zijn, de problemen voor de Vlaamse land- en tuinbouwers door de hitte en droogte zijn dat niet. Dat meldt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), dat bij bevoegd Vlaams minister Koen Van den Heuvel dringend maatregelen vraagt. De extreem hoge temperaturen van vorige week en de langdurige droogte tot aan het voorbije weekend veroorzaakten problemen op de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven, klinkt het. Verschillende teelten droogden volledig op of leden onherstelbare schade. "Aardappelen, mais, groenten en gras stopten met groeien en gingen versneld over tot afrijping of ontwikkelen zich niet meer verder. Fruit (appel en peer) leed zeer grote schade door zonnebrand op 25 juli."

Maar ook veehouders leden volgens ABS uitzonderlijke verliezen door sterfte van volwassen rundvee, zelfs dieren die op stal gehouden werden, weg van de verzengende zon. "Het lukt veehouders niet om voldoende ruwvoeder te oogsten, akkerbouwers zien hun gewassen eveneens opdrogen. Deze toestand heeft tot gevolg dat veehouders nu hun ruwvoeder, dat voorzien was voor de komende winter, al moeten aanspreken om hun dieren voldoende voeder te verschaffen", klinkt het.

ABS dringt daarom bij Vlaams minister Van den Heuvel aan op landbouwtechnische en economische maatregelen. Zo vraagt het onder meer een versoepeling van de verplichtingen rond biodiversiteit, het toestaan van hernieuwen van grasmatten, een versnelde en verhoogde uitbetaling van de Europese middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en een herziening van de heffing op het gebruik van grondwater voor land- en tuinbouw. ABS vraagt ook dat een erkenning van de voorbije hitte- en droogteperiode als landbouwramp minstens regionaal en sectoraal onderzocht zou worden.

bron: Belga