Pro League doet voorstel om RSZ-voordeel voor voetbal bij te sturen

Pro League doet voorstel om RSZ-voordeel voor voetbal bij te sturen

De Pro League heeft een voorstel klaar om het fiscale en sociale gunstregime waarvan profclubs en -voetballers profiteren aan te passen. Dat schrijft de krant Het Laatste Nieuws vandaag en wordt bevestigd aan Belga. De vereniging van profclubs stelt voor om het RSZ-plafond te verhogen naar 60.000 euro. Sporters genieten van oudsher van gunstmaatregelen. Een sporter moet slechts RSZ-bijdragen betalen op een plafond van 2.350 euro per maand. Goed voor een maximumbedrag van 885 euro, ongeacht de hoogte van het loon. Een normale werknemer betaalt op zijn volledige loon sociale bijdragen.

Vooral het voetbal, waarin de lonen net iets hoger zijn dan in andere sporttakken, profiteert van dat gunstregime. In totaal sparen de profclubs en -voetballers zo'n 80 miljoen euro aan sociale bijdragen uit. Clubs moeten bovendien hun bedrijfsvoorheffing niet doorstorten, om die in eigen jeugd te kunnen herinvesteren.

Onder impuls van de publieke opinie en de politiek komt dat gunstregime onder druk te staan. Ook de Pro League beseft dat het status quo maatschappelijk niet houdbaar is. Daarom komen de profclubs met een eigen voorstel, dat toegeeft aan die maatschappelijke druk en tegelijk ook de concurrentiepositie van het Belgisch voetbal niet fnuikt.

Concreet stelt de Pro League voor het RSZ-plafond op te trekken naar 60.000 euro. Daarnaast zouden de profclubs de werknemersbijdrage verhogen voor de lonen die hoger dan 180.000 euro per jaar bedragen, een maatregel waardoor de grootverdieners ook het meeste zouden bijdragen aan de sociale zekerheid. Over de bedrijfsvoorheffing blijft het stil. Volgens de berekeningen van de Pro League zouden de sociale bijdragen daardoor bijna verdrievoudigen, van 8,5 miljoen euro naar 23,7 miljoen euro.

Het voorstel werd al besproken binnen een bijzondere werkgroep van het Paritair Comité, opgevolgd door de kabinetten van de Ministers van Sociale Zaken en Werk en is nog steeds in staat van bespreking.

bron: Belga