Premier wijst Engie Electrabel op verantwoordelijkheid bevoorradingszekerheid

Premier wijst Engie Electrabel op verantwoordelijkheid bevoorradingszekerheid

Premier Charles Michel heeft de top van Engie Electrabel aangesproken op zijn verantwoordelijkheid voor de bevoorradingszekerheid in ons land, maar ook voor een abnormale stijging van de prijzen, na de aankondiging van het energiebedrijf dat er in november een tijdlang slechts een van de zeven kerncentrales zal draaien. Op de suggestie om de btw op elektriciteit opnieuw te verlagen van 21 naar 6 procent, gaat premier Michel niet in. Dat bleek in de Kamer, waar de eerste minister door de oppositie aan de tand werd gevoeld over het risico op een stroomtekort tijdens de winter. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het werk dat sinds de aankondiging van Engie Electrabel in gang werd gezet om te voorkomen dat het afschakelplan in gang moet worden gezet. Zo kondigde minister van Energie Marie-Christine Marghem aan dat al 750 MW werd gevonden en schuift Electrabel met onderhoudswerken zodat de periode waarin er slechts één kerncentrale zal dalen, wordt ingekort.

Minister Marghem liet eerder al noteren dat ze de eventuele aansprakelijkheid van Engie Electrabel juridisch zou laten onderzoeken. Premier Michel lijkt zich daarbij aan te sluiten. In een persoonlijk gesprek met de bedrijfstop heeft hij Electrabel op zijn verantwoordelijkheid gewezen voor een "abnormale verhoging van de prijzen", met andere woorden: voor de factuur die daar mogelijk aan vasthangt.

Verschillende oppositiepartijen drongen er bij de premier op aan de btw op elektriciteit opnieuw te laten dalen tot 6 procent. De vorige regering-Di Rupo had die daling doorgevoerd, maar deze regering maakte die weer ongedaan. Premier Michel herinnerde eraan dat die daling toen neerkwam op een verdoken indexsprong, wat hem vanop de socialistische banken niet in dank werd afgenomen.

Ook wees de premier op verschillende maatregelen die de regering heeft genomen, zoals rond de subsidies voor windmolens en een capaciteitsvergoedingsmechanisme voor de bouw van gascentrales, maar ook een energienorm. Hij merkte daarbij op dat de btw slechts een fractie uitmaakt van de energiefactuur. De oppositie reageerde zoals verwacht weinig enthousiast op de uitleg van de premier. "Vertrouwen in minister Marghem is zoals vertrouwen hebben in oude kerncentrales", verwoordde Kristof Calvo (Groen) het.

bron: Belga