Premier Michel: "Hervorming meerwaardebelasting moet budgetneutraal zijn"

Premier Michel: "Hervorming meerwaardebelasting moet budgetneutraal zijn"

Premier Charles Michel herhaalt dat een hervorming van de vennootschapsbelasting in een neutraal budgettair kader moet gebeuren. Na afloop van een ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, herinnerde de eerste minister aan de beslissing die enkele maanden geleden tijdens de begrotingscontrole werd genomen. "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is", aldus Michel. Eerder op de dag raakte bekend dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in zijn nieuw voorstel voor de hervorming van de vennootschapsbelasting, niet meer spreekt over de invoering van een meerwaardebelasting en hogere roerende voorheffing op dividenden. De minister wil het belastingtarief voor bedrijven tegen 2020 verlagen naar 20 procent. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) maakte zich vandaag al zorgen over hoe zijn collega de hervorming budgetneutraal kan organiseren.

Premier Michel meent dat een lagere vennootschapsbelasting positief zou zijn voor de versterking van de jobcreatie en ook een vereenvoudiging en meer juridische zekerheid voor de bedrijven, in het bijzonder de kmo's, zou kunnen teweegbrengen. Zonder op concrete cijfers in te gaan, merkt de premier wel op dat moet worden bekeken wat financieel mogelijk is. "Men moet realistisch blijven", luidt het.

Hij herinnert eraan dat bij de vorige begrotingscontrole de minister van Financiën een mandaat heeft gekregen om een voorstel uit te werken "in een neutraal budgettair kader". "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is".

bron: Belga