Pollen in de lucht boosten coronabesmettingen

Pollen in de lucht boosten coronabesmettingen

Het coronavirus profiteert mogelijk van een verzwakte afweer door blootstelling aan pollen. Dit is niet alleen het geval bij hooikoortspatiënten, maar ook bij mensen die niet allergisch zijn. Dat ondervonden onder meer Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Elkerliek ziekenhuis en Wageningen University & Research die bij een groot internationaal onderzoek betrokken zijn. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

Corona profiteert van pollen

Het was al langer geweten dat blootstelling aan pollen in het voorjaar het afweersysteem tegen virusinfecties in de luchtwegen vermindert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het verkoudheidsvirus. Dit effect doet zich zowel voor bij mensen die allergisch zijn voor pollen als mensen die niet allergisch zijn. Tijdens de uitbraak van het coronavirus viel op dat in meerdere landen de versnelling in toename van het aantal besmettingen pas begon op het moment dat de pollenconcentratie opliep. Onderzoekers vermoedden hierdoor dat ook het coronavirus zou kunnen profiteren van een verzwakt afweersysteem door pollenblootstelling.

Om dat vermoeden ook te bewijzen, heeft een team van 150 wetenschappers pollentellingen van 130 pollentelstations uit 31 landen onderzocht. Over de hele wereld was dit polleneffect aan het begin van de epidemie zichtbaar. De studie laat zien dat de besmettingscijfers opliepen na een stijging van de concentratie pollen vier dagen eerder. De besmettingscijfers namen met gemiddeld 4% toe wanneer de pollenconcentratie met 100 pollen per kubieke meter stijgt. Na de invoer van een lockdown halveerde dit effect, maar bleef de versterkende invloed van pollen nog steeds zichtbaar.

Vervolgonderzoek over pollen nodig

Het artikel in PNAS suggereert dus dat pollenblootstelling in veel landen bijdraagt aan de stijging van de coronacijfers. Er moet wel nog onderzocht worden of het gevonden verband oorzakelijk is. Er zijn bijvoorbeeld internationale studies in de maak waarbij cellen uit de longen worden blootgesteld aan pollen en het coronavirus. Met dit soort studies is veel beter te bepalen of blootstelling aan pollen ook daadwerkelijk het afweermechanisme van het lichaam tegen het virus verzwakt.

Klachten? Laat je testen!

De klachten van hooikoorts kunnen verward worden met de klachten van COVID-19. Meestal veroorzaakt hooikoorts geen koorts of reukverlies; dit zijn wel degelijk symptomen van corona. Laat je bij twijfel dus zeker testen.

Bron: Metro Nederland