Politiebonden dienen stakingsaanzegging in vanaf 16 maart

Politiebonden dienen stakingsaanzegging in vanaf 16 maart

De politiebonden hebben een stakingsaanzegging ingediend, die loopt van 16 maart 2017 tot 30 april. De bonden somden vandaag op een persconferentie in gemeenschappelijk front de oorzaken van hun ongenoegen op: de situatie van de poetsers en arbeiders van de federale politie tot de malaise bij de Wegpolitie en de Spoorwegpolitie, de besparingen bij de laboratoria van de technische en wetenschappelijke politie, het tekort aan personeel bij de federale gerechtelijke politie, bij de informatie- en communicatiecentra (ICC) en de algemene reserve (CIK). Ze eisen "onverwijld onderhandelingen met premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon". Daarnaast vragen de bonden ook "de stopzetting van de besparingen bij de politie, een herfinancieringsplan en een ambitieus aanwervingsplan voor de federale politie." Zowel ACOD Openbare Diensten, VSOA Politie, NSPV als ACV Openbare diensten waren aanwezig op de persconferentie in de gebouwen van de socialistische bond, aan het Fontainasplein in Brussel. De vakbonden zijn ervan overtuigd dat "de huidige federale regering het einde van de federale politie wil."

De vakbonden zeggen dat er "volgens de laatste inlichtingen" nog meer gesnoeid zou worden in de financiën voor de federale politie, met name 2 procent bij het personeel, 2 procent in de werkingskosten en 3 procent in de investeringskosten. "Het is een teken aan de wand dat meerdere verantwoordelijken van de federale politie achtereenvolgens zijn vertrokken", zo was te horen bij de vakbonden. "Er heerst ongerustheid over de toekomst van de federale politie: is het de bedoeling om de opdrachten van de federale politie in handen te geven van privéfirma's of om deze federale instelling doelbewust te vernietigen?"

bron: Belga