Politie behandelt elk jaar 1.200 tot 1.500 verontrustende verdwijningen

Politie behandelt elk jaar 1.200 tot 1.500 verontrustende verdwijningen

De Cel Vermiste Personen bij de federale politie heeft vorig jaar 1.188 dossiers geopend na verontrustende verdwijningen. De voorbije jaren lag het aantal telkens rond de 1.200 tot 1.500 gevallen, verduidelijkt commissaris David Rimaux daags voor de Internationale Dag van de Vermisten. Niet elke verdwijning geeft aanleiding tot een opsporingsbericht. Op dit moment telt de website van de federale politie er 109, waarvan de oudste teruggaat tot 1982. Met een resultaat van 97 procent worden zowat alle vermiste personen ook weer teruggevonden, al was de betrokkene in 12 procent van de gevallen overleden. In drie kwart van de gevallen gaat het dan om zelfdoding, maar vaak ook om een ongeval of een natuurlijk overlijden. Slechts in 1 procent van de gevallen is sprake van kwaad opzet, zo blijkt uit cijfers die topman Alain Remue begin dit jaar vrijgaf.

'Zijn' Cel Vermiste Personen telt tien federale politiemensen en is 24/24 beschikbaar voor ondersteuning aan de lokale politie, wanneer die te maken krijgt met een verontrustende verdwijning of met niet-geïdentificeerde personen, dood én levend. De cel werkt ook nauw samen met andere diensten, zoals Child Focus. Eerder dit jaar ging in Brussel ook 'Project 24+' van start, dat affichecampagnes mogelijk maakt voor vermisten ouder dan 24. De eerste resultaten zijn positief, aldus nog Rimaux, die verwacht dat het project wellicht naar het hele land zal worden uitgebreid.

Ook Rode Kruis Vlaanderen doet via de dienst Tracing aan het opsporen van vermisten. In 2015 opende de dienst 403 nieuwe opsporingsdossiers, waarbij in 88 gevallen de gezochte persoon werd gevonden of het lot van de vermiste werd achterhaald. In 21 dossiers gebeurde dat via de online Red Cross Tracing Applicatie en 12 via Trace The Face.

bron: Belga