Politie Antwerpen heeft elk jaar 100 nieuwe inspecteurs nodig

Politie Antwerpen heeft elk jaar 100 nieuwe inspecteurs nodig

Om enkel de uitstroom voor de pensioneringen op te vangen heeft de lokale politie van Antwerpen elk jaar 100 nieuwe inspecteurs nodig. Wie daar aan de slag gaat, komt eerst bij de mobiele eenheid terecht. “De ideale start van je carrière”, zegt commissaris Tomas Welslau, hij is diensthoofd van de mobiele eenheid van de politie Antwerpen.

“Er is de keuze gemaakt om alle nieuwkomers die niet voor een gespecialiseerde functie hebben gekozen, te laten starten bij de mobiele eenheid. Dat is bewust zo gedaan omdat de politietaken tegenwoordig nogal strikt zijn afgebakend en de mobiele eenheid de enige dienst is die een brede waaier aan taken uitvoert “

Buffer

“De eenheid telt 240 medewerkers. Onder hen commissarissen, hoofdinspecteurs en inspecteurs. We voeren operationele taken uit ter ondersteuning van andere diensten, zowel in het eigen korps, maar ook daarbuiten. De belangrijkste taak bestaat uit ordehandhaving, zowel op evenementen of voetbalwedstrijden, maar ook ter ondersteuning van andere korpsen, bijvoorbeeld voor grensbewaking of bij een Europese topontmoeting in Brussel.”

“Daarnaast vormen wij ook een operationele buffer binnen het korps. Bij de terreurdreiging kunnen we op korte tijd zeer flexibel een aantal manschappen inzetten, bijvoorbeeld voor bewaken en beveiligen van de metro, stations, bioscopen. Hierdoor kunnen andere diensten binnen het korps, zoals interventie en wijkwerking, hun gewone taken blijven uitvoeren. Verder werken we wekelijks verschillende keren rond bepaalde misdrijven, zoals woninginbraken of gewelddadige diefstallen. Door deze gerechtelijke acties, zowel geüniformeerd als in burgerkledij, willen we de criminaliteitscijfers mee doen dalen.”

“Het voordeel van de start in de mobiele eenheid is dat je zo alles leert kennen. Na het theoretische gedeelte op school kan je die kennis hier omzetten in praktische vaardigheden. De inspecteurs lopen zes maanden stage en kunnen daarbij onder begeleiding en coaching van mentoren doorgroeien. Na deze periode kunnen ze in de mobiele eenheid blijven of kiezen voor een andere dienst binnen het korps.”

Primeur

“Sinds kort organiseren we als korps zelf onze selectie. Het is een proefproject en een primeur voor België, want in principe is dat een bevoegdheid van de federale politie. Wij zijn daarmee gestart in partnerschap met de federale politie en met goedkeuring van de Minister Binnenlandse Zaken. Zelf screenen is zeer nuttig voor eigenschappen die wij belangrijk vinden. Zo proberen we de diversiteit die eigen is aan Antwerpen ook te vertalen naar kleurrijke en diverse vertegenwoordiging van mensen die voor ons willen werken. We willen mensen die lokale binding hebben, die heel bewust voor ons korps kiezen en daar ook blijven. Zelf ben ik hier al 22 jaar. Ik ben hier gestart en altijd gebleven, net omwille van de boeiende werkomgeving en het feit dat je regelmatig intern van functie kan veranderen. De grootstedelijke omgeving maakt het extra aantrekkelijk.”

Sarah, 32 jaar

Inspecteur mobiele eenheid

“Het was al mijn droom als kind om bij de politie te werken. Ik heb de eerste keer meegedaan aan de proeven na mijn secundair op mijn achttiende, maar was toen niet geslaagd wegens gebrek aan maturiteit. Ik wist dat ik de proeven opnieuw zou doen. Net voor mijn dertigste heb ik ze nogmaals afgelegd en met succes. Wat ik zelf het meest aantrekkelijk vind aan de job? De ordehandhaving; het is een geweldige uitdaging om in moeilijke omstandigheden alles in goede banen te leiden.”

Mohamed, 40 jaar

Hoofdinspecteur mobiele eenheid

“In 2000 ben ik gestart bij de wijkwerking en dan interventie. Na enkele jaren wijkonderzoeksteam ben ik naar de recherche gegaan en heb ik deelgenomen aan de proeven voor het middenkader. Nu ben ik hoofdinspecteur en sectiechef bij de mobiele eenheid. Ik heb voornamelijk een ondersteunende en coachende rol. Wat mij aanspreekt is dat ik veel op het terrein werk. De sfeer zit bovendien zeer goed bij de mobiele eenheid, er is een echt groepsgevoel. Je werkt vaak met elkaar samen en dat maakt het werk net aangenaam.”

Gwen, 36 jaar

Inspecteur mobiele eenheid

“Vroeger werkte ik in de horeca. Het sociale karakter lag me wel, maar ik zocht meer uitdaging en variatie. Ik ben dan beginnen uitkijken naar zo'n job en uiteindelijk ben ik bij de politie terechtgekomen. Binnen onze eenheid is de afwisseling net wat mij het meest aanspreekt. De ene dag is het ordehandhaving, de andere dag is het verkeer en soms doen we een actie tegen woninginbraken. Je hebt heel veel mogelijkheden binnen de politie, zodat het er voor iedereen aantrekkelijk is om te komen werken.”

Welke eigenschappen moet je hebben als je bij de lokale politie van Antwerpen aan de slag wil?

Zelfstandigheid

Een correcte inschatting kunnen maken van een situatie. Het heft zelf in handen nemen en zelfstandig kunnen opereren.

Team spirit

Het is hier niet Inspector Morse, je moet in staat zijn om samen te werken met je collega's want samen zijn we sterk.

Integriteit

Dat is wellicht het belangrijkste. In moeilijke omstandigheden het hoofd koel houden en altijd correct omgaan met burgers en met collega's.

Dit artikel wordt u aangeboden door Metro-partner politie Antwerpen.