Podiumkunsten- en muzieksector wil actie na onrustwekkende bevraging rond werkbeleving

Het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP) gaat werkgevers- en werknemersorganisaties uit de podiumkunsten- en muzieksector ondersteunen bij actieplannen om de zogenaamde "herstelnood" te verlagen. Herstelnood is de vermoeidheid die je oploopt door te werken en het daaruit voortkomende gevoel van nood aan rust te hebben. Het engagement van de verschillende partners komt er omwille van de onrustwekkende resultaten van een bevraging rond werkbeleving door Attentia. Daaruit blijkt immers dat 90 procent van de werknemers in de sector zich geëngageerd voelen en met plezier werken, maar dat 47 procent van de meer dan duizend respondenten regelmatig herstelnood ervaart en 26 procent van die groep zelfs "altijd". Concreet geven veel werknemers aan dat ze vaak (43 pocent) of zelfs altijd (6 procent) een belastend werktempo ervaren, dat ze vaak (43 procent) of altijd (19 procent) een gebrek aan appreciatie ervaren in de vorm van hun verloning en dat ze vaak (37 procent) of altijd (22 procent) een onevenwicht ervaren op het vlak van werk-leefflexibiliteit. Het SFP en zowel werkgevers- als werknemersorganisaties (oKo, ACOD cultuur, LBC en ACLVB) willen die problematiek zichtbaarder maken en er concrete acties tegen ondernemen.

De partners willen nu werk maken van de actiepunten die in het rapport van de bevraging staan. Ze willen de rechtstreekse tewerkstelling verbeteren door het ontwikkelen van nieuwe administratieve en juridische modellen, speciale aandacht voor de situatie van flexwerkers hebben, rekening houden met de realistische personeelskost bij de toekenning van werkbeurzen en projectsubsidies en arbeidsvoorwaarden herzien waar dat zinvol en mogelijk is. "De sociale partners kijken ook naar de overheid voor het afsluiten van een nieuw VIA, Vlaams Intersectoraal Akkoord", klinkt het. "Een nieuw akkoord kan een van de kaders zijn waarin maatregelen voor de optimalisering van het arbeidsklimaat worden verankerd."

bron: Belga