Plots duikt getuigenis op van geweld Bernard Wesphael tegen een vrouw

Plots duikt getuigenis op van geweld Bernard Wesphael tegen een vrouw

Verrassing op het assisenproces van Bernard Wesphael in Bergen: de zitting is vanmorgen begonnen met de voorlezing van twee brieven. In een ervan getuigt een journalist over een persreis "van 15 of 16 jaar geleden". Wesphael zou toen zijn toenmalige partner gewelddadig aan de haren getrokken hebben. De zitting begon met een tussenkomst van Jean-Philippe Mayence, de advocaat van Wesphael. Hij wilde melding maken van een brief die hij had ontvangen van een vriend van O.D., de minnaar van slachtoffer Véronique Pirotton. De vriend getuigt daarin over de turbulente relatie tussen O.D. en Pirotton. D. zou op een bepaald moment laten vallen hebben haar te willen doden.

De tweede brief lijkt van groter belang. Die werd naar de advocaat van de burgerlijke partijen gestuurd. Een journalist, oud-collega van Pirotton, vertelt daarin over een persreis die hij jaren geleden meemaakte samen met Wesphael en zijn toenmalige partner. Hij beschrijft een moment waarop Wesphael in de bus ruzie maakt met de vrouw en haar gewelddadig bij de haren grijpt.

"Ik was gechoqueerd door het gedrag van Bernard Wesphael. De vrouw weende", citeerde advocaat Philippe Moureau uit de brief, die hij eerder dit jaar ontving. Er is steeds gezegd dat Wesphael een erg kalme man is die nooit geweld zou gebruiken, klinkt het in de brief. "Dat klopt niet. Het is niet waar dat hij altijd kalm is", stelt de briefschrijver.

bron: Belga