Pieter De Crem belooft pilootproject om Duitstalige burgers in eigen taal te informeren

Tijdens een ontmoeting van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter de Crem (CD&V) met de minister-president van de Duitstalige Gemeenschap Oliver Paasch (ProDG) was het respect voor de Duitse taal een belangrijk gespreksonderwerp. De Crem beloofde een proefproject zodat Duitstalige burgers in hun eigen taal geïnformeerd worden door de Belgische overheid. De twee excellenties constateerden dat officiële documenten al te vaak niet in het Duits beschikbaar zijn. "De brochure met uitleg over het invullen van de belastingaangifte is niet in het Duits beschikbaar, en ook op het niveau van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn er tekortkomingen vast te stellen", zei Paasch.

Een pilootproject moet ervoor zorgen dat Duitstaligen, net als alle Belgische burgers, in hun moedertaal geïnformeerd worden. "Het vertaalcentrum van Malmedy zal instaan voor de centralisatie en vertaling van documenten van het ministerie, dat over een budget beschikt voor deze taak", zei De Crem.

Paasch herinnerde eraan dat de Duitstalige Gemeenschap een klacht zal indienen bij het Vaste Commissie voor Taaltoezicht, telkens de wet over het gebruik van talen niet wordt gerespecteerd.

bron: Belga