Personeel lokale Vlaamse besturen legt werk neer: VVSG wil na verkiezingen overleggen

Het personeel van de lokale besturen in Vlaanderen legt morgen het werk neer. Ze voeren in de vorm van een "Bal van de Burgemeester" een symbolische actie voor het gebouw van de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) om opslag te eisen. Het gaat om het personeel van de steden en gemeenten, OCMW's en provincies. De VVSG wil na de verkiezingen, "geheel volgens de afspraken", gesprekken opstarten, zo meldt ze in een persbericht. "Bij de meeste overheden zijn er in het verleden al aanpassingen geweest op de loonschalen, maar bij ons is een lineaire loonsverhoging geleden van 1993. Daarnaast sluiten we normaal gezien om de twee jaar een sectoraal akkoord af, maar ook dat is intussen van 2008 geleden", legde Willy Van Den Berge, federaal secretaris ACOD LRB, gisteren nog uit bij de aankondiging van de actie.

De VVSG beaamt maar voegt er meteen aan toe dat dat niet betekent niet dat lokale besturen sindsdien de koopkracht van hun personeel niet zouden hebben verhoogd. "De lokale besturen doen hiervoor in krappe budgettaire tijden inspanningen. Na de verkiezingen wil de VVSG met de vakbonden én de nieuwe besturen overleggen", zo luidt het in een persbericht.

"Iedereen weet dat de druk op de gemeentefinanciën enorm is, waardoor er weinig of geen budgettaire marge is", zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. "Toch doen ze vaak meer dan waartoe ze wettelijk verplicht zijn, en dat met eigen middelen. Ze weten immers dat ze zonder competitieve loon- en arbeidsvoorwaarden vandaag nog nauwelijks personeel zouden vinden, want ook zij ondergaan de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt", luidt het.

"We hebben begrip voor de vraag en de timing van de vakbonden. Zo wijzen ze iedereen op het belang ervan. Maar op de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen is het voor de VVSG niet billijk om engagementen op te nemen namens besturen die nog moeten worden verkozen", aldus Dries. "De nieuwe beleidsmakers starten in de gemeenten in januari 2019. Geheel volgens de afspraken starten de gesprekken daarna opnieuw op."

bron: Belga