Personeel Corelio Printing wordt uitbetaald, al is niet duidelijk door wie

De 90 personeelsleden van drukkerij Rothoma, het voormalige Corelio Printing, zullen uitbetaald worden tot vorige week vrijdag, al is niet duidelijk door wie. Dat zeggen zowel de curator als de advocaten van de familie Bongaerts, dat het bedrijf overnam. Over wie de factuur van de interimarbeid moet betalen, is evenwel geen duidelijkheid. De doorstart van de drukkerij mislukte, waarop Bongaerts zich uit de deal probeert terug te trekken. Er lopen gesprekken om de juridische strijd te ontzenuwen, nadat de curator Bongaerts in gebreke stelde omdat die de koopsom niet had betaald. Dat is maandag wel gebeurd, waarop een procedure voor de handelsrechtbank voorlopig is afgewend.

Maar de doorstart betekende ook vast werk voor iets meer dan de helft van het personeel, die aan de slag bleef tot de overname vorige week afsprong. Syndicale vertegenwoordigers reageerden vol ongeloof en eisen dat het personeel dat na het faillissement aan de slag is gebleven, zal worden uitbetaald.

De curator geeft aan dat dat zal gebeuren door de familie Bongaerts. Maar die bevestigt dat niet en houdt het bij de verklaring dat "tussen de curatoren en Rothoma gesprekken plaatsvinden." Wel geeft ook de familie Bongaerts aan dat "tussen de partijen is overeengekomen dat het ingeschakelde personeel zal worden uitbetaald voor de gepresteerde uren."

De mislukte overname zorgt alleszins voor een complexe juridische afwikkeling. Zowel de overnemer als de curator namen advocaten onder de arm om hun rechten te verdedigen in de mislukte overdracht. Duidelijk is wel dat de Limburgse zakenfamilie niet verder gaat met de activiteiten van het bedrijf. Een deel van het bedrijf lijkt zo terug in beheer van de curator te komen.

De familie Bongaerts heeft ook de Limburgse drukkerij Moderna in handen, waar ook zowat 90 personen werken. "Er zijn geen implicaties voor Moderna, een afzonderlijke vennootschap van de familie", deelt de familie nog mee.

bron: Belga