Percentage vrouwelijke hoge ambtenaren bedroevend laag in België

Percentage vrouwelijke hoge ambtenaren bedroevend laag in België

Met 10 procent ligt het aandeel vrouwelijke hoge ambtenaren in ons land aan de lage kant. België staat zelfs op een eenzame laatste plaats in de Europese rangschikking. Dat meldt Le Soir, dat cijfers van het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) kon inkijken. Gemiddeld is in Europa 35 procent van de hoge ambtenaren van niveau 1 een vrouw, bij niveau 2 is dat 43 procent. Ter vergelijking: in België is dat respectievelijk 10 en 23 procent.

De statistieken houden enkel rekening met de tien directiefuncties bij de federale overheidsdiensten. Op die tien is in ons land slechts één bezet door een vrouw: Isabelle Mazzara staat aan het hoofd van de FOD Binnenlandse Zaken.

Sinds 2012 is het bij koninklijk besluit voorzien dat minimum een derde van de plaatsen in het openbaar ambt bezet wordt door een vrouw. Als gekeken wordt naar alle functies bij de overheidsdiensten, komt men in 2017 aan een minder catastrofaal cijfer van 29 procent vrouwen in een "hoger ambt".

bron: Belga