Pensioenhervorming wordt bikkelharde noot om kraken

Pensioenhervorming wordt bikkelharde noot om kraken
Belga / B. Doppagne

De minister beklemtoonde dat haar plan wel degelijk betaalbaar is. «We hebben projecties gemaakt met voorzichtige vooruitzichten. Zo is er geen rekening gehouden met de stijgende werkzaamheidsgraad en de hogere productiviteit door het herstelplan. Uit de projecties blijkt dat de kost neutraal is in 2040», vervolgde Karine Lalieux (foto). Ze was het niet eens met de kritiek van de liberale partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR) - «hij heeft de cijfers nog niet gezien» - en Egbert Lachaert (Open Vld) - «hij houdt geen rekening met de vrouwen door 20 gewerkte jaren naar voor te schuiven voor de toegang tot het minimumpensioen».

Minister Lalieux verdedigde haar beslissing om haar voorstel via de media te lanceren. «Dit is een voorstel, waarover nu onderhandeld dient te worden.» Ze verwacht dat de discussies rond haar plan tot spanningen binnen de regering zullen lijden, ook Lachaert voorspelde «discussies en clashes».

Knelpuntberoepen

De Open Vld-voorzitter verdedigde zijn voorstel om 20 gewerkte jaren te vragen «op een ogenblik dat er in de knelpuntberoepen duizenden vacatures zijn». Een werkloze die een oplossing of job weigert, moet gesanctioneerd worden. «De economie kan groeien, maar die groei wordt afgeremd door een tekort aan werknemers».

Lachaert wees erop dat in het regeerakkoord ook een hervorming van de arbeidsmarkt voorzien is, iets wat ook Europa eist. «De inkomsten hiervan zijn voorzien in de tabellen bij het regeerakkoord», aldus de Open Vld-voorzitter. «We moeten meer mensen aan de slag krijgen nu de economie oververhit geraakt».

1.500 euro bruto

Voor Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken is het pensioenplan niet gefinancierd, «dus wordt het betaald door de Vlamingen». Een minimumpensioen van 1.500 euro netto is een goede zaak en ook de bescherming van de vrouw is positief, zei hij. Vlaams Belang is voorstander van het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, behalve voor de 50-plussers.