Peeters wil militairen efficiënter inzetten

Peeters wil militairen efficiënter inzetten

Vorige week werd Oussama Zariouh, die in het station Brussel-Centraal een koffer deed ontploffen, doodgeschoten door de aanwezige militairen. Een actie die volgens de vicepremier onterecht toegeëigend werd door N-VA. De partij van voorzitter Bart De Wever wees er in een campagne op dat ze had aangedrongen op de aanwezigheid van soldaten. «Ik vind het spijtig dat hij zich in zo'n delicaat dossier op de borst klopt. Dat is voor niks nodig», aldus Peeters.

Bondgenootschap met legertop

CD&V is altijd al een kille minnaar geweest van een militaire aanwezigheid op straat. Onlangs gaf de legertop te kennen dat de huidige situatie niet lang meer vol te houden is voor het korps. Daarin ziet de partij een aanmoediging om te gaan naar een efficiëntere inzet van de soldaten.

De mogelijkheid om militairen op straat bewakingsopdrachten te laten uitvoeren, geldt enkel vanaf dreigingsniveau drie op een schaal die tot vier gaat. Toen die beslissing werd genomen, "hadden we nooit gedacht dat het voor jaren niveau drie zou zijn", aldus Peeters in De Zevende Dag.

De minister heeft de oproep van de legertop naar eigen zeggen in de krant moeten lezen, wat hij betreurt. Volgens hem waren de bevoegde ministers Jan Jambon (Binnenlandse Zaken) en Steven Vandeput (Defensie), allebei van N-VA, blijkbaar al eerder ingelicht. "Ik vind het een belangrijke discussie hoe de militairen efficiënter kunnen worden ingezet wanneer we op niveau drie zitten", aldus Peeters. In de loop van deze week vindt een nieuwe vergadering van de Nationale Veiligheidsraad plaats.