Peeters vraagt meer inspanningen om 55+'ers en allochtonen aan job te helpen

Peeters vraagt meer inspanningen om 55+'ers en allochtonen aan job te helpen

Minister van Werk en CD&V-vicepremier Kris Peeters stelt dat vooral moet worden ingezet op 55+'ers en allochtonen, zodat ze een passende job vinden. Hij zegt dat vandaag in een reactie op de voorstellen die N-VA opnieuw lanceerde rond de afschaffing van SWT, het vroegere brugpensioen, en de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd. "Op federaal niveau zijn al een aantal stappen gezet, zoals de invoering van mystery calls en de landingsbanen voor ouderen. Maar het zijn vooral de regio's die verantwoordelijk zijn voor het doelgroepenbeleid. De afschaffing van SWT of de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd zijn niet aan de orde omdat het geen activeringsmaatregelen zijn", vervolgt Kris Peeters.

De minister van Werk verwijst naar de aanpassingen die in 2015 werd aangebracht aan het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) inzake beschikbaarheid en het gradueel optrekken van de minimumleeftijd om te kunnen genieten van het stelsel. Het aantal mensen dat onder het stelsel valt, daalde als gevolg daarvan van 105.000 in 2015 naar 89.000 eind 2016. In de komende jaren zal het aantal SWT'ers nog verder afnemen, aldus nog Peeters.

Voorts werd in het kader van het Zomerakkoord beslist dat de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB, Actiris en Forem bij het zoeken naar een passende dienstbetrekking, naast diploma's ook rekening kunnen houden met ervaring en competenties van een werkloze. De begeleiding en terugkeer naar de arbeidsmarkt kan daardoor vlotter verlopen. "De regio's beschikken dus over verschillende instrumenten om werklozen te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Het is een kwestie van die bestaande instrumenten goed in te zetten, eerder dan opnieuw te gaan sleutelen aan de wetgeving", besluit Peeters.

bron: Belga