Paul Van Grembergen overleden - "Speelde grote rol in uitbouw democratisch Vlaams-nationalisme"

Minister-president Geert Bourgeois heeft zaterdag namens de Vlaamse regering zijn medeleven betuigd bij het overlijden van voormalig Vlaams minister Paul Van Grembergen. Bourgeois prijst zijn beleid als minister en zijn rol in de Vlaamse beweging. "Door zijn lange politieke carrière speelde Van Grembergen een grote rol in de uitbouw van het democratisch Vlaams-nationalisme met de Volksunie, in het arrondissement Gent-Eeklo en in heel Vlaanderen." "Als minister van Cultuur lag Paul Van Grembergen aan de basis van het Kunstendecreet van 2003, dat niet alleen aandacht had voor alle artistieke expressievormen maar ook voor de kunstenaar zelf", zegt minister-president Bourgeois." Met zijn bevoegdheid Buitenlands Beleid zette hij Vlaanderen internationaal mee op de kaart, onder meer door zijn gedreven inzet voor de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking en door het openen van Vlaamse huizen in Parijs en Londen. Als minister van Binnenlandse Aangelegenheden was hij ook een groot pleitbezorger van een Vlaamse én een groene Rand, en zorgde hij voor een strikte naleving van de taalwetgeving in de faciliteitengemeenten."

Paul Van Grembergen was Vlaams minister van Cultuur, Buitenlands Beleid en Buitenlandse Handel, Huisvesting, Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken van 2001 tot en met 2004 voor het toenmalige Spirit. Hij had ook een lange politieke loopbaan als burgemeester van Evergem en als Vlaams en federaal parlementslid.

Na de splitsing van de Volksunie koos Van Grembergen voor Spirit. Een ander deel van de partij ging onder leiding van Bourgeois voort als de N-VA.

bron: Belga