Paul Magnette kiest voluit voor Charleroi

Paul Magnette kiest voluit voor Charleroi

Dat Magnette (foto) het minister-presidentschap kan vergeten, was al even duidelijk. Dat is een gevolg van het manoeuvre van cdH, de partij die de Brusselse, Waalse, en Franse gemeenschapsregering liet vallen omdat ze niet langer met de PS wil samenwerken. Om te tonen dat het hem menens is met de decumul, geeft hij nu dus ook zijn zetel in het parlement op.

Magnette was al titelvoerend burgemeester van de stad aan de Samber, maar het ambt werd intussen waargenomen door Françoise Daspremont (PS). Magnette blijft - in afwachting van een nieuwe Waalse regering - voorlopig ook minister-president. CdH timmert intussen volop aan een nieuwe Waalse regering met de MR. Zodra die gevormd is, wil Magnette starten als burgemeester van Charleroi. Hij verwacht zelf effectief te beginnen rond «midden augustus», na een korte vakantie.

«Ik ben voor een totaal cumulverbod. Het was een dilemma tussen twee interessante functies, die van burgemeester en die van volksvertegenwoordiger in de oppositie. Na het afwegen van alle argumenten, heb ik gekozen voor Charleroi», klinkt het. Magnette wil ook opnieuw gaan lesgeven aan de ULB. «Voor het plezier», aldus de PS-topper. In het tweede semester zou hij ook een seminarie geven, met name over het politiek gedachtengoed van Machiavelli. «Ik denk dat het voor sommigen zinvol zou zijn dat seminarie te volgen», dixit Magnette