Patriot Act - "Angst is slechte raadgever voor bewindslieden"

Patriot Act - "Angst is slechte raadgever voor bewindslieden"

"Onder het motto naar de angsten van de mensen te luisteren, zou men die angsten - zij het ongewild - kunnen aanwakkeren. Is de angst van de bevolking begrijpelijk en concreet, dan blijft ze voor de bewindslieden een slechte raadgever." Zo reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op het voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever rond een Belgische Patriot Act. Burgemeesters, politie en staatsveiligheid moeten makkelijker informatie kunnen inwinnen en preventief kunnen optreden, vindt Bart De Wever. Hij wil werk maken van een Patriot Act naar Amerikaans voorbeeld.

Koen Geens vindt de verwijzing naar de Patriot Act 'generiek'. "Ik zou pleidooien voor een verdere verstrenging van de bestaande en de nog op stapel staande wetgeving kunnen beantwoorden zoals de Franse minister van Justitie vorige week deed, onder een al even generieke verwijzing naar het risico op een Guantanamoïsation", reageert hij. "Het is niet alleen uit respect voor onze grootste coalitiepartner en uit respect voor de VS dat ik liever sober reageer, maar ook omdat ik, vanuit mijn functie, empathisch naar de angst van de burger wil luisteren."

Het antwoord op die angst kan volgens hem enkel bestaan uit concrete daden, niet uit grote woorden. "En die moeten gedragen worden door een visie op de rechtsstaat." Geens wil naar eigen zeggen geen heilig respect aan de dag leggen voor privacy en vrije meningsuiting wanneer de aantasting daarvan niet betekenisvol lijkt in vergelijking tot het kwaad dat kan vermeden worden, maar wel onwrikbaarheid als het erop aankomt de grondslagen van onze samenleving te verdedigen, ook in tijden van terreur.

Veel van wat onder de noemer van een Patriot Act zou vallen is vandaag al mogelijk in ons land, of zal dat weldra worden, stelt de minister. "Zij het met een veel betere rechtsbescherming van het individu." Hij noemt onder meer de nieuwe wetgeving rond bijzondere opsporingstechnieken en de uitbreiding van de voorlopige hechtenis voor verdachten van terreur. "Maar steeds met het juiste toezicht en onder controle van de juiste instanties", aldus Geens.

Precies omdat justitie een kwestie van balans en evenwicht is (...) lijkt het beter overdrijving en polemisering te vermijden, besluit de CD&V'er.

bron: Belga