Parys (N-VA) "ontzettend bezorgd" over opvang slachtoffers tienerpooiers bij vzw Ne(s)t

Parys (N-VA) "ontzettend bezorgd" over opvang slachtoffers tienerpooiers bij vzw Ne(s)t

Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) is "ontzettend bezorgd" over de gang van zaken bij de vzw Ne(s)t, die opvang en ondersteuning biedt aan slachtoffers van mensenhandel en tienerpooiers. Hij heeft weet van geweld dat in het opvangtehuis zou zijn gepleegd en stelt zich vragen bij de besteding van de financiële middelen die de vzw ontvangt. Parys vraagt dat Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) een onderzoek beveelt. Volgens de website van de vzw werd Ne(s)t in augustus 2018 opgericht. Initiatiefneemster Saskia Van Nieuwenhove ontving in 2019 nog de Prijs van de Gelijkheid voor haar engagement.

Lorin Parys maakt zich na tal van gesprekken die hij naar eigen zeggen over de vzw voerde grote zorgen, vertelt hij vanavond aan Belga. "Een normale manier van werken is er niet. Zo hebben zes van de acht bestuursleden ontslag genomen, omdat ze zich niet langer in de werking kunnen vinden", weet hij.

Maar Parys vreest ook voor de fysieke integriteit van de meisjes die in het opvangtehuis verblijven. Hij heeft weet van "verschillende pv's" die opgesteld zijn na geweld dat werd gepleegd en "op zijn minst één pv" nadat ter plekke een tienerpooier aangetroffen was. "Dat zou betekenen dat een van de basisvoorwaarden van de werking van de vzw geschonden is. Het is natuurlijk net de bedoeling dat die tienerpooiers niet weten waar de meisjes zich bevinden." Ook de pedagogische ondersteuning zou niet altijd "gepast" zijn, terwijl er ook verhalen de ronde doen over de aanwezigheid van drugs.

Vanuit de Vlaamse overheid krijgt de vzw Ne(s)t 200.000 euro werkingsmiddelen per jaar, aangevuld met een pleegzorgvergoeding, zegt Parys. "Ik stel mij vragen bij de transparantie met betrekking tot de besteding van die middelen. Ook de meisjes zelf en de ex-bestuurders hebben vragen. Wat gebeurt er met dat geld? Aan wat wordt het besteed?" Parys maakt gewag van een crisismanager die 800 euro per dag verdient.

In de commissie Welzijn van het Vlaams parlement zal Parys het dossier morgenmiddag aankaarten. Hij vraagt dat minister van Welzijn Beke een onderzoek laat voeren naar de vzw Ne(s)t.

bron: Belga