Overlegorgaan moet dialoog tussen overheid en erediensten stimuleren

Overlegorgaan moet dialoog tussen overheid en erediensten stimuleren

Er komt een permanent overlegorgaan tussen de overheden, de vertegenwoordigers van de erkende erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. Dat is afgesproken op een bijeenkomst van premier Charles Michel en Justitieminister Koen Geens met vertegenwoordigers van de verschillende groepen. Ze willen samen bouwen aan een maatschappij die de duurzaamheid van onze fundamentele waarden verzekert. Twee keer per jaar zullen de verschillende vertegenwoordigers rond de tafel zitten met de eerste minister en de minister van Justitie om de publieke en interconfessionele dialoog te stimuleren. De raad zal ook bij crisissituaties worden bijeengeroepen.

"Deze dialoog moet een antwoord bieden op de verdediging van onze democratische waarden, " zei premier Michel. "Samen moeten we actie ondernemen om een tolerante maatschappij te waarborgen waarin iedereen zijn plaats vindt."

Vorige vrijdag had de ministerraad al op voorstel van premier Michel en minister Geens een protocolakkoord goedgekeurd om de dialoog te stimuleren tussen de overheid, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties. Aanleiding vormen de terreuraanslagen in Brussel en Parijs en het eruit voortvloeiende polariserende klimaat. Die toonden het belang aan van een permanente dialoog tussen de verschillende religies en levensbeschouwingen met de burgers en de autoriteiten. "Alleen door met elkaar in gesprek te gaan, komen we tot een samenleving waarin iedereen zich betrokken voelt", zegt minister Koen Geens.

Op 20 april vorig jaar had de federale regering zich al achter een gemeenschappelijke verklaring geschaard met de erkende erediensten en de vrijzinnigen waarin de samenwerking tot dialoog en overleg werd vastgelegd. Hierbij wordt de onafhankelijkheid van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen benadrukt en wordt opgeroepen tot een gemeenschappelijke strijd tegen elke vorm van geweld.

De minister van Justitie kreeg als opdracht een permanent overlegorgaan tussen de burgerlijke overheden, de representatieve organen van de erkende erediensten en de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties op te richten. In overleg met het kabinet van de premier werd daarvoor een protocolakkoord uitgewerkt. "We moeten de polarisatie overstijgen en mensen samenbrengen in plaats van te verdelen en tegen elkaar op te zetten. De oprichting van dit dialoogorgaan biedt daarvoor de nodige structuur", aldus minister Geens.

bron: Belga