"Overleg plegen bij de definitieve uitspraak"

"Overleg plegen bij de definitieve uitspraak"

De regering zal het negatief advies van de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten bestuderen. Er komt overleg wanneer de definitieve uitspraak van het Hof voorligt, zo laat het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt vanmorgen weten. Het kabinet wijst erop dat het momenteel nog om een advies gaat. "De advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie is van oordeel dat de Belgische garantie voor de financiële coöperaties van de Arco-groep in strijd is met het Unierecht. Het gaat voorlopig om een niet bindend advies. Na de zomer zal het Hof een definitieve uitspraak doen. Meestal wordt het advies van de advocaat-generaal gevolgd", zegt het kabinet Financiën.

"De regering zal het advies besturen en overleg plegen wanneer de definitieve uitspraak voorligt. Er dient tenslotte op gewezen te worden dat ook de uitkomst van de lopende vereffening dient afgewacht te worden."

De waarborgregeling werd destijds beslist door de regering-Leterme. In het regeerakkoord van de regering-Michel staat dat er een regeling moet komen voor de gedupeerden.

bron: Belga