Overleden tiener Blaarmeersen - Straathoekwerker schrijft brief aan Jordy: "Sorry, sorry, sorry"

Joost Bonte, coördinator van straathoekwerk Oost-Vlaanderen, heeft op de welzijnssite Sociaal.net een opmerkelijke open brief geschreven aan de overleden tiener Jordy. In de brief met als titel "Sorry, sorry, sorry" verontschuldigt Bonte zich voor allerlei zaken die zijn misgelopen en volgens hem nog mislopen in de integrale jeugdhulp. Bonte slaat zelf mea culpa maar vindt ook dat er collectief is gefaald. "Met lood in mijn schoenen, een bloedend hart en een bezwaard geweten schrijf ik je deze brief. Ik wil me verontschuldigen en hoop van ganser harte dat je me kunt vergeven." Zo begint de brief van straathoekwerker Joost Bonte aan Jordy Brouillard, de 19-jarige jongeman die na een leven in jeugdinstellingen van ontbering is gestorven in een tentje aan Gentse Blaarmeersen.

In zijn open brief aan Jordy excuseert Bonte zich voor een hele reeks zaken die zijn misgelopen in de sector van de jeugdhulp. "Van bij de opstart van integrale jeugdhulp zit ik in al haar structuren, op elk niveau. We hebben er met velen talrijke uren - gespreid over vijftien jaar - in gestopt en we hebben gefaald, collectief. Sorry."

Vervolgens somt Bonte enkele zaken op waar de hervormingen in de sector tekort zijn geschoten (of schieten). "We gingen ook alles samen doen, met vereende krachten, het klassieke riedeltje van 1 + 1 = 3. Er is echter weinig tot niks veranderd. We blijven denken in sectoren, in eigen instellingen, binnen de decreten die ons aanbelangen maar zijn er niet in geslaagd om ons te organiseren rond de gekwetste vogeltjes. Ik heb mijn mond opengetrokken maar in plaats van te roepen heb ik gepiept. Sorry."

De brief leest als een aanklacht tegen wat hij bestempelt als "het systeem". De auteur schuwt daarbij de bitterheid niet. "Als het je al een troost mag zijn Jordy, je bent niet de eerste die door ontbering, verwaarlozing, zorginsufficiëntie, regelblindheid en struisvogelpolitiek het heden voor het eeuwige ruilde. Ik wil niet cynisch of defaitistisch klinken maar je zal ook de laatste niet zijn. De wachtkamers zitten vol en er staan nog wachtenden op de stoep".

Bonte belooft er alles aan te doen om "paal en perk te stellen aan de scheef- en misgroei" en roept de politici en beleidsmakers op om de mensen op het terrein te laten werken "binnen het enige kader dat hulpverlening vraagt: vertrouwen".

De integrale brief is te lezen op: http://sociaal.net/opinie/dag-jordy/

bron: Belga