Overgewicht bij ouderen leidt tot dementie

Overgewicht bij ouderen leidt tot dementie

Dementie is een aandoening waar we nog betrekkelijk weinig over weten. Heel wat ouderen worden er jammer genoeg mee geconfronteerd. Een Nederlandse studie schept nu wat meer duidelijkheid.

Witte stof

Onderzoekers van de Nederlandse Radboudumc brachten negen jaar geleden de hersenen van 500 proefpersonen in beeld aan de hand van MRI-scans. Uit die gegevens is nu gebleken dat er een sterk verband bestaat tussen iemands lichaamsgewicht en het percentage witte stof in zijn of haar hersenen. Vooral de witte stof in de hippocampus heeft te lijden onder overgewicht. Dat deel van het centraal zenuwstelsel speelt een belangrijke rol in het ontstaan van dementie. Volgens onderzoekster Ilse Arnoldssun is vooral buikvet cruciaal in de ontwikkeling van de aandoening. Ook ouderen hebben dus baat bij een evenwichtig voedingspatroon en genoeg beweging.