Oudste kinderen zijn succesvoller

Oudste kinderen zijn succesvoller

De oudste kinderen hebben soms het gevoel dat hun ouders strenger zijn en hogere verwachtingen hebben. Zij hebben het pad al vrijgemaakt en hun jongere broers en zussen kunnen daarvan profiteren. Volgens Amerikaans onderzoek zou dit wel eens in het voordeel kunnen spelen van de oudsten en ook de jongeren zonder broers of zussen. Ze worden dankzij die opvoeding assertiever, dominanter en meer gedisciplineerd. Daardoor maken ze meer kans op een betere job en een hoger salaris. Hun jongere broers en zussen doen het later iets minder goed.

Management-functie

CareerBuilder nam het werk, het salaris en de familiesituatie van 5.700 voltijds werkende mannen en vrouwen onder de loep. Uit dat onderzoek bleek dat de volgorde van de geboorte een belangrijke invloed heeft op de carrière.

Enige kinderen hebben de grootste kans op een mooi salaris en een hogere functie, zoals CEO of managementfunctie. Bij werknemers met zeker een broer of zus, maakt het oudste kind het meeste kans op een stevig loonbriefje en hoge positie. Zij zijn wel vaker tevreden met hun job.

Jongste is creatiever

Daarnaast bepaalt de gezinssituatie deels in welke sector iemand terecht komt. Enige kinderen kiezen vaker voor technische functies en de gezondheidszorg, terwijl eerstgeborenen in wetenschappelijke jobs terecht komen en bij de overheid. Het middelste kind werkt dan weer vaker als zorgkundige of bij een overheidsdienst. Het jongste kind verkiest ten slotte technologische of creatieve beroepen.