Ouders van pesters riskeren een boete in de Verenigde Staten

Ouders van pesters riskeren een boete in de Verenigde Staten

De maatregel komt er voor pestgedrag buiten de schoolmuren. “De straf is niet van toepassing als het treiteren op school gebeurt”, merkt politiechef Mark Kohl op. “Scholen hebben een eigen beleid en procedures die ze volgen, waar wij niet tussenkomen.”

Wanneer de politie pesters op een publieke plaats betrapt, worden eerst de ouders verwittigd. Als er na negentig dagen niets aan de situatie veranderd is, krijgen ze een boete van 320 euro. Bij een tweede overtreding loopt de som op tot 614 euro.

Psychologieleerkracht Steven Meyers maakt een belangrijke kanttekening. “Wat als ouders het geld niet zomaar op tafel kunnen leggen en dat voor problemen zorgt binnen het gezin?” Daarnaast benadrukt hij dat anti-pestcampagnes volgens deskundigen het meest effectief zijn.

Shawano is niet de eerste Amerikaanse stad met een pestboete. Ook in andere steden in Wisconsin werd eerder al een gelijkaardige maatregel op poten gezet.

Foto Pixabay