Ouderdiscriminatie... Happy Parents, Happy Employees

Ouderdiscriminatie... Happy Parents, Happy Employees

Discriminatie van jonge vrouwen tijdens sollicitatiegesprekken, weigering van ouderschapsverlof, een moeilijke terugkeer na moederschapsverlof of zelfs ontslag. Op de werkvloer is ouderschapsdiscriminatie de meest voorkomende vorm van discriminatie in België.

De nieuwe campagne wil een oudervriendelijk beleid aanmoedigen. “Met deze campagne willen wij tonen dat het beter kan: ouders discrimineren op hun werk is onaanvaardbaar. Mama's en papa's de kans geven meer en beter te zorgen voor kinderen heeft een gunstig effect op onze hele samenleving”, zegt Marleen teugels, directeur van Amazone.

#?KinderenToegelaten

De campagne verloopt in meerdere stappen. Als eerste stap worden werknemers en werkgevers opgeroepen om te getuigen over positieve en negatieve ervaringen rond ouderschap. Het logo #KinderenToegelaten wordt toegekend aan bedrijven die een oudervriendelijk HR-beleid voeren. In de intentieverklaring engageert het bedrijf zich om sollicitanten aan te werven op basis van hun talenten en competenties, los van een mogelijke zwangerschap of kinderwens. Zwangere medewerkers worden zo goed mogelijk ondersteund en samen met moeders en vaders zoekt het bedrijf naar oplossingen inzake de combinatie werk/ouderschap.

“Met de actie #Kinderen­Toegelaten willen we vooral de nadruk leggen op positieve verhalen en tonen dat het mogelijk is om ouderschap en werk te combineren. Wij hopen dat deze inspiratiebron werkgevers zal aanzetten om het goede voorbeeld te volgen en op die manier ouderschapsdiscriminatie op de werkvloer een halt toe te roepen,” aldus nog Marleen Teugels.