Oude buurtweg geen bedreiging voor timing Eurostadion

De oude buurtweg 3 op het terrein van Parking C vormt geen bedreiging voor de timing van de bouw van het Eurostadion. Dat stelde Brussels minister Guy Vanhengel (bij monde van zijn collega Pascal Smet) vanmiddag tijdens het vragenuurtje nadat de groene parlementsleden Arnaud Verstraete (Groen) en Pinxteren (Ecolo) het bestaan van de buurtweg onthulden in Le Soir. Buurtweg 3 loopt door Parking C. Door een besluit van 2006 werd een deel van de weg aan de oprit naar de ring opgeheven; het andere deel was volgens dat besluit nog in gebruik. Volgens Arnaud Verstraete zijn er twee mogelijkheden voor dat laatste deel: ofwel is de weg gedurende 30 jaar niet meer gebruikt en wordt hij als onbestaande beschouwd - wat door het besluit van 2006 niet het geval is - ofwel wordt een procedure opgestart om de weg op te heffen of te verplaatsen. Die procedure bij de bestendige deputatie van Vlaams-Brabant duurt echter vier tot zes maanden, waardoor de reeds erg strikte timing om het stadion nog goedgekeurd te krijgen voor het EK2020 onhaalbaar blijkt, stelde het Groen-parlementslid. Hij werd in die analyse gevolgd door zijn CD&V-collega Paul Delva, nochtans lid van de Brusselse meerderheid.

Minister Vanhengel wees erop dat zowel eigenaar Brussel Stad, als uitbater van parking C, Brussel Expo, steeds in de overtuiging geweest zijn dat deze buurtweg afgeschaft was wegens verjaring. De terreinen van Parking C zijn al meer dan 50 jaar gebruikt als parking, waarbij de (her)aanleg herhaaldelijk werd toegestaan door de gemeente Grimbergen. Bovendien raakt de interne verbindingsweg waarlangs auto's af en aan rijden niet aan het tracé dat opgenomen is in de administratieve documenten zoals de Atlas der buurtwegen. De kwestie rond de vroegere buurtweg is volgens Vanhengel ook maar een bezorgdheid geworden omdat het architecturaal concept van het project "interfereert" met het tracé van deze buurtweg. "Deze kwestie vormt op dit ogenblik echter geen bedreiging ten opzichte van het behalen van de vereiste finale eindtermijn waartegen het bouwwerk dient klaar te zijn", benadrukte minister Vanhengel nog. Hij voegde eraan toe dat de betrokken partijen in overleg zijn om de kwestie op juridisch en administratief vlak af te ronden.

Arnaud Pinxteren (Ecolo) hekelde net als Verstraete de nonchalance van de Brusselse regering in het dossier. Ook Fabian Maingain (DéFI) vroeg zich af hoe het mogelijk was dat de Brusselse regering niet op de hoogte was van de buurtweg: "Wist het gewest wel of ze daar een stadion kon bouwen?".

bron: Belga