Opvoedingslijn kreeg dubbel zoveel oproepen over emotionele ontwikkeling kinderen

Opvoedingslijn kreeg dubbel zoveel oproepen over emotionele ontwikkeling kinderen

De Opvoedingslijn kreeg in 2020 exact 1.857 vragen, waarvan ongeveer twee derde via telefoon, een derde via mail en exact 26 via chat. Het gaat slechts om een vijftigtal oproepen meer dan in 2019, toen er van een coronapandemie nog geen sprake was. Volgens Ilse De Block, directeur van de Opvoedingslijn, heeft dat te maken met een lagere zichtbaarheid, doordat de overheid in de coronacrisis inzette op een select aantal hulplijnen, zoals Awel en Tele-Onthaal.

Bange kinderen

Toch zijn er opmerkelijke trends waar te nemen in het jaarrapport. In 2019 kwam ongeveer een op de tien oproepen van ouders die zich zorgen maakten over de ontwikkeling van hun kind, in 2020 was dat gestegen naar bijna een op de vier. Het gaat om vragen over kinderen die bang zijn om zelf ziek te worden, of angst hebben dat hun ouders of grootouders gaan sterven. Of over tieners, die bezorgd zijn over hun schoolprestaties. Sommigen zijn gedemotiveerd om nog naar school te gaan.

Eenzaam

Daarnaast kwamen maar liefst zes op de tien vragen van gezinnen met één kind. In 2019 was dat ongeveer drie op de tien. Ook hier gaat het om een grote diversiteit aan vragen, maar toch is er een rode draad. Ouders linken het 'alleen zijn' door de covid-maatregelen aan het gedrag van hun kind, klinkt het.

Echt luisteren, begrip tonen, maar ook jezelf de vraag stellen hoever je moet gaan in begrip tonen, en de verantwoordelijkheid delen met je tiener. Desnoods zelfs iemand anders betrekken. Dat is in grote lijnen hoe ouders hun kind kunnen ondersteunen in deze tijden, waarin ook de eigen emoties extra onder druk staan, zo blijkt.

Niet aarzelen

"Als ouders met ons contact opnemen, zeggen ze achteraf vaak: 'Waarom wisten we dit niet eerder'"», zegt Ilse De Block. "Daarom is het belangrijk dat onze lijn zichtbaar is, naast de andere uiteraard. Er is veel aanbod en het is soms moeilijk om door het bos de bomen te zien. Maar voor vragen over een opvoedingsrelatie zijn wij er."

De Opvoedingslijn is bereikbaar via het nummer 078/15.00.10, via e-mailadres opvoedingslijn@groeimee.be, of via chat op de website.