Optima Bank - Oppositie hekelt rol van advocaat van Termont in Gentse Optimacommissie

In de Gentse Optimacommissie heeft de oppositie kritiek geuit op de rol van Patrick Devers, de advocaat van burgemeester Termont die in een brief "fair play" van de gemeenteraadscommissie eiste. "Ik heb ernstige vragen bij de aanwezigheid van Devers. Er kan een probleem van belangenvermenging ontstaan", zei CD&V-fractieleider Veli Yüksel.

Burgemeester Daniël Termont (sp.a) moet meer uitleg verschaffen over zijn relatie met Optima en toplui van de failliete bank en vroeg daarbij om Ivan De Witte (KAA Gent) en bestuurder Philip De Hulsters (ex-Ethias) als getuige op te roepen. Termont laat zich bijstaan door advocaat Patrick Devers, die in het verleden al meermaals zaken voor de stad pleitte. Hij trad ook op voor de cvba Arteveldestadion, de projectmaatschappij achter de Ghelamco Arena, waarvoor Optima tot 2010 voor de financiering zou zorgen.

Devers stuurde op 8 augustus een brief waarin hij de volle medewerking van Termont aankondigde, maar aandrong op "volkomen tegensprekelijkheid" en het "respecteren van de fair play". Siegfried Bracke (N-VA) betreurde dat de advocaat vragen stelde bij de wettigheid van de commissie. "Wat staat er aan de orde? Is het hier een proces? Nee, wat ons betreft niet. Wel een analyse maken van het verleden om er in de toekomst lessen uit te trekken. De essentie is dat contacten tussen de politiek en het bedrijfsleven moeten verlopen in transparantie."

bron: Belga