Opschorting voor krakers Hundelgemsesteenweg omdat ze handelden in belang kinderen

De krakers van het pand aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg, die zes maanden celstraf riskeerden, krijgen de gunst van de opschorting. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist. "Ze hebben gehandeld in het belang van hun kleine kinderen", motiveerde de rechtbankvoorzitter. De eigenaars van het onbewoond pand aan de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg waren op 16 november naar de politie gestapt. De afdeling Gent van het parket Oost-Vlaanderen onderzocht het dossier, want de nieuwe wet voorziet ook de strafbaarstelling van het kraken van onbewoonde panden. Na het verhoor van de krakers, een koppel, werd een bevel tot ontruiming aangeplakt.

De krakers beschikten over een termijn van 8 dagen om het pand te verlaten. Ze konden ook hoger beroep aantekenen bij de vrederechter, maar dat hadden ze niet gedaan. Ze werden uiteindelijk wel vervolgd omdat ze de woning niet op tijd hadden verlaten. Het openbaar ministerie had zes maanden cel en 800 euro boete gevorderd, eventueel met uitstel.

De verdediging vroeg de gunst van de opschorting, omdat het koppel drie kinderen heeft en geen verblijfplaats had. "Ze hebben zowel verstandelijk als materieel te weinig middelen om zelf te voorzien in een woning", oordeelde de rechtbank. "Ze hebben begeleiding nodig van de instanties en zijn bereid die te krijgen." Door de opschorting toe te kennen achtte de rechtbankvoorzitter de feiten bewezen maar legde ze geen straf op.

bron: Belga