Oppositie heeft vragen bij gedaalde begrotingsinspanning

Oppositiepartijen Groen en sp.a hebben grote bedenkingen bij de daling van de federale begrotingsinspanning tot 1,4 miljard euro - een cijfer dat gisterenavond na de vergadering van het kernkabinet bekendraakte. "De plotse halvering lijkt op hocus pocus toverwerk", zegt Groen-Kamerlid Kristof Calvo, die een hoorzitting vraagt met het Monitoringcomité en de bevoegde ministers. Volgens sp.a gaat de regering zichzelf hierdoor echt in de nesten werken. Het Monitoringcomité, dat de begroting van dichtbij tegen het licht houdt, schoof een inspanning van 2,2 of 3,2 miljard euro naar voren om de begroting op koers te houden. Het kernkabinet vertrekt van het scenario van de 2,2 miljard euro. Na de bijeenkomst van het kernkabinet maandagavond op Hertoginnedal bleek de inspanning te zijn gedaald tot 1,3 à 1,4 miljard euro. De regering-Michel rekent er onder meer op dat extra uitgaven voor veiligheid uit het structurele tekort kunnen worden gehouden, maar ook op genomen beslissingen die nog niet of deels zijn uitgevoerd.

"Het lijkt wel of de meerderheid niet heeft geleerd uit de eigen fouten", reageert Calvo. "De regering is best gewoon realistisch. Ze moet ook eerlijk zijn met de bevolking. Nu de cijfers minimaliseren betekent binnenkort weer nieuwe inspanningen moeten doen. De problemen doorschuiven, daar wordt niemand beter van".

Calvo merkt ook op dat de Europese Commissie niet noodzakelijk elke extra uitgave voor veiligheid en vluchtelingen als uitzonderlijk zal beschouwen. Bovendien was de inschatting van het Monitoringcomité volgens hem op bepaalde punten al erg optimistisch. "Nog belangrijker dan de grootte van de te leveren inspanning, is uiteraard de manier waarop die inspanning gebeurt en wie het gat moet dichten. Maar de juiste cijfers zijn wel belangrijk als uitgangspunt. Daarom dringen we echt aan op transparantie via een hoorzitting", besluit Calvo.

Ook de Vlaamse socialisten stellen zich serieuze vragen bij de "begrotingsinspanning light". "Eerst heeft de regering de mensen iets wijs gemaakt. Nu maakt deze regering zichzelf iets wijs door het tekort te minimaliseren", zeggen Kamerleden Karin Temmerman en Johan Vande Lanotte. "De regering gaat zich met deze manier van werken trouwens echt in de nesten werken. Want op langere termijn was het voorspelde tekort sowieso al groot. Als ze de factuur van de huidige begrotingscontrole plannen door te schuiven naar de volgende jaren, gaan ze het begrotingsevenwicht in 2018 nooit halen".

bron: Belga