Opnieuw oproep voor feest in Ter Kamerenbos, al meer dan 10.000 geïnteresseerden

Opnieuw oproep voor feest in Ter Kamerenbos, al meer dan 10.000 geïnteresseerden
In een open brief richt L'Abîme zich tot minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Enkele weken geleden ontstond op Facebook het festival La Boum in het Ter Kamerenbos. Hoewel snel duidelijk werd dat het om een nepfestival ging, daagden die avond een 2.000-tal mensen op. Die probeerden een feestje te bouwen, maar toen de politie de aanwezigen probeerde uit elkaar te drijven, kwam het tot rellen waarbij 26 agenten en acht feestvierders gewond raakten. L'Abîme had in de nasleep van het enthousiasme voor La Boum opgeroepen om ook op vrijdag 2 april in het Ter Kamerenbos te komen feesten, maar toen daagden slechts een paar honderd mensen op, die ook door de politie uit het park werden gedreven.

La Boum en de rellen die erop volgden, lokten heel wat verontwaardigde reacties uit en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) riep in een open brief de jeugd op nog even vol te houden. L'Abîme reageert nu op die open brief door toestemming te vragen voor een nieuw evenement, 'La Boum 2'.

"Wij stellen de jeugd, die nood heeft aan vrijheid, feest, liefde en knuffels, voor La Boum 2 te organiseren, in afwachting van de grote D-dag, die u ons binnen enkele weken belooft", klinkt het. "Aangezien u ons uw hulp hebt aangeboden, mevrouw de minister, is uw missie het om ons de toestemming te geven en eventueel de nodige gezondheidsmaatregelen vast te leggen, rekening houdend met de adviezen van de experts, van wie verschillenden menen dat dergelijke evenementen een miniem risico meebrengen."

Dreigende toon

Het collectief ontkent niet dat de ziekenhuizen overspoeld worden, maar dat is volgens hen te wijten aan de slechte toestand van de gezondheidszorg, waardoor deze en de vorige regeringen verantwoordelijk zouden zijn.

"We kunnen ook niet ontkennen dat de lockdown een negatieve impact heeft op de hele bevolking, en vooral op de zwaksten, terwijl de regering alleen vrijheidsbeperkende maatregelen voorstelt en geen beroep doet op onze collectieve intelligentie of onze verantwoordelijkheidszin", gaat L'Abîme verder, dat vervolgens een dreigender toon aanslaat.

"Zonder antwoord of als uw antwoord niet tegemoet zou komen aan het legitieme ongeduld van de jeugd, is de kans groot dat een nieuwe burgerbeweging zou ontstaan om ons recht om samen te komen en feest te vieren op te eisen", klinkt het. "Wij zouden ons dan gelegitimeerd zien om te doen wat we aan de lijdende jeugd beloofd hebben, door in alle steden illegale feesten te organiseren en deze burgerbeweging te verspreiden."

L'Abîme hoopt naar eigen zeggen dat de "laatste sprint" waarover minister Verlinden het had, geen valse belofte is: "U heeft vast al begrepen dat velen van ons niet meer bang zijn. En een jeugd die niet bang is om het op te nemen tegen de ordetroepen, is een noodsignaal dat niet kan genegeerd worden."

Lees ook :