"Oplossingen op maat voor kleuters die onvoldoende scoren op taaltest"

"Oplossingen op maat voor kleuters die onvoldoende scoren op taaltest"

Voor kleuters die onvoldoende scoren op de uniforme taaltest Nederlands die het Vlaamse regeerakkoord in het vooruitzicht heeft gesteld, moeten oplossingen op maat geboden worden zodat ze op gelijke voet met de andere kinderen aan de lagere school beginnen. Dat heeft Vlaams onderwijsminister Ben Weyts vandaag gezegd tijdens een bezoek aan een kleuterklas in Vilvoorde. Dat kersvers onderwijsminister Weyts de Stedelijke Basisschool De Groene Planeet in Vilvoorde uitkoos voor het eerste van een reeks scholen die hij deze week bezoekt, is niet toevallig. "Het probleem van de taalachterstand en meer algemeen van de kansarmoede in de Vlaamse Rand is bijzonder acuut. Liefst 80 procent van de kinderen in deze school heeft een andere thuistaal dan het Nederlands. En wie de lagere school aanvat met een taalachterstand, heeft niet dezelfde kansen als andere leerlingen bij het verwerken van de leerstof en dreigt een steeds grotere leerachterstand op te lopen", aldus de minister.

Om de eventuele taalachterstand zo vroeg mogelijk te detecteren wil Weyts in uitvoering van het Vlaams regeerakkoord werk maken van een 'uniforme net- en koepeloverschrijdende gestandaardiseerde taalscreening' voor alle vijf-zesjarige kleuters. Wanneer de test zal ingevoerd worden is nog onduidelijk. De minister wil hiervoor de nodige tijd nemen om ervoor te zorgen dat deze voldoende wetenschappelijk onderbouwd zal zijn. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat die al voor het schooljaar 2020-2021 ingevoerd zal kunnen worden.

Voor leerlingen die onvoldoende scoren op de test wil de minister oplossingen op maat. "Het kan zijn dat een speciaal begeleidingstraject in de lagere school met bijvoorbeeld naschoolse begeleiding voldoende is om de taalachterstand weg te werken. Indien de score echter dermate slecht is, zal mogelijk een taalbadjaar tussen de kleuterklas en de lagere school meer aangewezen zijn", aldus Weyts. De minister wil hiervoor extra middelen uittrekken, maar het is nog niet uitgemaakt hoeveel precies.

Met de 70 miljoen euro extra die de Vlaamse regering voor het kleuteronderwijs wil gaan uittrekken, zullen er ook 'meer handen' aan het werk kunnen gaan. De minister denkt hierbij ook aan zorgondersteuners die zich onder meer bezighouden met het verversen van pampers. "Onder het motto 'minder luiers, meer Nederlands' zullen leerkrachten zich hierdoor meer kunnen focussen op ondersteuning van kleuters", aldus Weyts. Dat de leerplicht vanaf september 2020 verlaagd wordt van 6 naar 5 jaar biedt bovendien meer kansen om alle kleuters al vanaf de derde kleuterklas taalondersteuning te bieden.

Het bezoek vandaag aan de kleuterklas van de Stedelijke Basisschool De Groene Planeet in Vilvoorde, waar Weyts verhaaltjes voorlas en samen met de kleuters schilderde en met de blokken speelde, was de eerste van vier scholen die hij deze week zal bezoeken. Dinsdag is GO! MSKA Roeselare (BSO) aan de beurt, woensdag het Sint-Jan Berchmanscollege (ASO) in Brussel en donderdag het Don Boso Technisch Instituut Halle (TSO).

bron: Belga