Open Vld wil wettelijk kader voor leugendetector

Open Vld wil wettelijk kader voor leugendetector

Open Vld heeft een wetsvoorstel klaar dat een wettelijk kader moet bieden voor het gebruik van de polygraaf, beter bekend als de leugendetector, in strafonderzoeken. Nu bepalen enkele omzendbrieven hoe politie en gerecht de polygraaf kunnen gebruiken, maar die zijn niet bindend en kunnen voor problemen zorgen. Een polygraaf registreert onder andere de hartslag, de ademhaling en het bloedvolume tijdens een politieverhoor. Het toestel kan ingezet worden om de geloofwaardigheid van iemands verklaringen te toetsen. Het resultaat van de test kan een extra aanvulling zijn bij andere elementen uit het onderzoek. "In 70 procent van de gevallen wordt de polygraaf ingezet in zedenzaken. Vooral omdat in die zaken vaak materieel bewijs ontbreekt en dat er een woord-tegen-woord-situatie ontstaat tussen slachtoffer en verdachte", zegt Kamerlid Katja Gabriëls.

Het gebruik van de leugendetector is niet bij wet geregeld. De richtlijnen en voorwaarden van het gebruik zijn enkel vastgelegd in twee omzendbrieven uit 2003. "Maar de inhoud is niet bindend en dat kan tot problemen leiden", zegt fractieleider Egbert Lachaert.

Volgens de Vlaamse liberalen zijn politie, magistratuur en het Comité P vragende partij voor een wettelijk kader. Hun voorstel moet daaraan beantwoorden. MR en CD&V hebben de tekst al mee ondertekend, ook N-VA zou het voorstel steunen.

Het voorstel bepaalt dat een polygraaftest enkel mogelijk zal zijn in geval van een misdaad of een wanbedrijf, en niet voor een loutere overtreding. De test kan ook enkel wanneer andere onderzoeksmiddelen onvoldoende gegevens opleveren.

De betrokkene mag de test weigeren of op elk ogenblik stopzetten. Hij of zij moet ook in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn. Zwangere vrouwen en min-16-jarigen mogen niet worden verhoord met een polygraaf. Het verhoor wordt opgenomen en de advocaat mag dit volgen in een lokaal. Het is finaal aan de rechter om te beoordelen of hij of zij gevolg geeft of bewijswaarde hecht aan de resultaten van de test.

bron: Belga