Open Vld wil loopbaansparen bijsturen

Open Vld wil loopbaansparen bijsturen

Meerderheidspartij Open Vld wil het systeem van loopbaansparen, dat nog maar van kracht is sinds 1 februari, al bijsturen. Volgens Kamerlid Egbert Lachaert is het huidige systeem "te strikt". Hij dient een voorstel in om het systeem toegankelijker te maken. Dat meldt de partij vandaag in een persbericht. Sinds 1 februari kunnen bedrijven hun personeel de mogelijkheid geven vakantiedagen over de jaren heen op te potten en te gebruiken wanneer ze dat opportuun vinden.

Meerderheidspartij Open Vld staat achter het principe van loopbaansparen maar vindt de huidige regeling te strikt. "De wettelijke regeling is zo beperkend en complex dat weinig bedrijven en werknemers er gebruik van maken", zegt Kamerlid Egbert Lachaert.

Daarom dient de Open Vld'er een voorstel in om "grendels weg te werken" en het systeem toegankelijker te maken. Concreet: in de huidige wet kan een werknemer enkel extralegale verlofdagen en vrijwillig gepresteerde overuren opsparen. Lachaert: "Dat is bijzonder weinig 'tijd' om op te sparen, tijd die overigens niet alle werknemers krijgen". Daarom wil hij dat werknemers alle inhaalrust kunnen opsparen. "Het gaat dan om overuren, arbeid op feestdagen en zondagen, maar ook de compensatiedagen voor arbeidsduurvermindering (ADV-dagen)."

Daarnaast wil Lachaert ook een aantal drempels aan werkgeverszijde wegwerken. "De wet voorzag dat het loopbaansparen eerst op sectoraal niveau moest worden uitgetekend. De sociale partners kregen zes maanden, maar bereikten geen akkoorden. Individuele ondernemingen mogen nu na die wachttijd van zes maanden zelf aan de slag met het principe. Maar de procedure is veel te log. Een individuele onderneming moet onmiddellijk het loopbaansparen kunnen invoeren, ook als de sector geen initiatief neemt. De wachttijd van zes maanden schrappen we dus."

En dat het loopbaansparen enkel via een cao kan ingevoerd worden, is voor Lachaert ook een weg te werken drempel. "In vele kleine ondernemingen is er geen vakbondsvertegenwoordiging. Zij zouden die dus eerst moeten invoeren, vooraleer het loopbaansparen kan worden uitgetekend. Ik stel voor dat die kleine ondernemingen het loopbaansparen ook kunnen invoeren via een wijziging van het arbeidsreglement."

bron: Belga