Open Vld wil (bedrijfs)wagenpark vergroenen

Open Vld wil (bedrijfs)wagenpark vergroenen

Kamerlid Egbert Lachaert (Open Vld) wil het bedrijfswagenpark in ons land sterk vergroenen. Hij dient een wetsvoorstel in om het fiscale en parafiscale voordeel tussen 2023 en 2028 geleidelijk te laten uitdoven voor vervuilende wagens. Zo wordt niet aan het loonpakket van de werknemers geraakt, terwijl de maatregel op langere termijn ook voor de vergroening van het totale wagenpark moet zorgen. Het aantal bedrijfswagens in ons land blijft stijgen. Er rijden er momenteel ongeveer 770.000 rond, zegt Lachaert. Hij werkte de voorbije jaren mee aan alternatieven voor de bedrijfswagen, met name het 'cash for car'-systeem en het mobiliteitsbudget, maar er is meer nodig. "We moeten het bedrijfswagenpark ook vergroenen. Want er zijn veel mensen die echt een wagen nodig hebben voor hun job", zegt Lachaert.

Hij stelt concreet voor om het parafiscale voordeel vanaf 2023 enkel volledig te behouden voor milieuvriendelijke bedrijfswagens die volledig CO2-neutraal zijn. Voor de vervuilende bedrijfswagens zal het voordeel vanaf 2023 geleidelijk uitdoven, tot in 2029 dezelfde sociale lasten erop verschuldigd zijn als op gewoon loon. "Fiscaal wordt de aftrekbaarheid voor wagens met een CO2-uitstoot geplafonneerd op 85 procent en wordt de ondergrens van 50 procent geschrapt voor wagens die vanaf 1 januari 2020 worden aangeschaft. Groene wagens blijven 100 procent aftrekbaar", licht Lachaert toe.

Met de maatregelen wordt de werkgever niet geraakt, want hij zal de bedrijfswagen die hij heeft onderhandeld ook kunnen behouden, zegt de Open Vld'er. "Ook de werkgever wordt niet gestraft wanneer hij een groene bedrijfswagen aanbiedt."

De maatregel zou bovendien tot een vergroening van het totale wagenpark moeten leiden. Want, besluit Lachaert, "vergeet niet dat de bedrijfswagens van vandaag de particuliere tweedehandswagens van morgen zijn".

bron: Belga