Open bebouwing spant nog steeds de kroon in Vlaanderen

Open bebouwing spant nog steeds de kroon in Vlaanderen

De meeste woningen in het Vlaamse Gewest zijn huizen in open bebouwing (28,1%), gevolgd door appartementen (26,4%). De huizen in gesloten bebouwing (de zogenaamde rijhuizen) zijn goed voor 21,7% van de woningen, de huizen in halfopen bebouwing voor 18,4%.

Antwerpen en Gent

De grootsteden Antwerpen en Gent tellen in Vlaanderen het grootste aantal woningen. In Antwerpen gaat het om zowat 270.000 woningen, in Gent om zowat 145.000. Daarna volgen Brugge, Leuven en Oostende. Een aantal gemeenten kende sinds 2001 een forsere toename van het aantal woningen dan de stijging met 18% voor heel Vlaanderen. Dat was onder meer het geval in Nieuwpoort (+35%), Roeselare (+26%) en Hasselt (+25%).

Gelijke groeicurve

De drie gewesten kenden tussen 2001 en 2019 een nagenoeg gelijke aangroei van het aantal woningen. Ook in het Waalse Gewest kwamen er in die periode jaarlijks gemiddeld 1% woningen bij. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest lag de jaarlijkse groei op 0,7%.

Het merendeel van de woningen in België is in het Vlaamse Gewest gesitueerd (58%). Het Waalse Gewest neemt een aandeel van 31% van het totaal aantal woningen in, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een aandeel van 11%.