Op zoek naar vrienden? Zing samen een liedje!

Op zoek naar vrienden? Zing samen een liedje!

Een recente studie van de universiteit van Oxford toont aan dat samen een lied zingen een uitstekende manier is om het ijs te breken en snel een band te scheppen.

De wetenschappers onderzochten of samen zingen mensen daadwerkelijk dichter bij elkaar brengt. Het was immers al geweten dat muziek een positieve impact heeft op de stemming en samenwerking bevordert, maar er is nog nooit gekeken of er echte banden ontstaan. Om dat te onderzoeken bekeek het onderzoeksteam nieuwe deelnemers aan zanglessen, maar ook bij nieuwe klassen die gevormd werden voor creatief schrijven of ambachten.

De deelnemers werden op drie momenten, na één maand, na drie maanden en na zeven maanden, gevraagd naar hoe nauw verbonden ze zich voelden met de groep. Daarenboven werd ook gekeken naar hoeveel endorfines ze produceerden.

Uit het onderzoek blijkt dat de zangers zich na een maand al nauwer verbonden voelden met hun nieuwe kennissen dan de schrijvers of ambachtslui. Na zeven maanden kwamen alle groepen echter op een vergelijkbaar peil.

Volgens auteur Eiluned Pearce, een evolutionaire neurowetenschapper, toont dat aan dat samen zingen het ijs breekt en ervoor zorgt dat het opbouwen van een sociale bond sneller op gang komt. Samen zingen lijkt dus een perfecte activiteit als je op zoek bent naar vrienden.